regeerakkoord Archive

Regeerakkoord en Gelderland

Bruggen slaan heet het regeerakkoord. In Gelderland hebben we verstand van bruggen, ook al hebben we liever tunnels, zoals bij de A15. Verstandig  motto, het is inderdaad tijd om weer bruggen te slaan tussen belangen, tussen Nederland

Schatkistbankieren en de Wet HOF

Er zitten twee olifanten in de kamer van het openbaar bestuur. De ene olifant heet Schatkistbankieren (voornaam Jan-Kees). De andere olifant heet WetHof (voornaam Liesbeth). Schatkistbankieren houdt in dat alle gemeentes en provincies hun vermogens bij het

In Commissie of in alle Staten

Insprekers en Inspiratie Op 10 Mei hielden de nieuwe staten van Gelderland hun eerste Commissiedag. In de aanloop enkele afspraken. Voor alle duidelijkheid, burgers en organisaties die een afspraak met een Statenlid willen kunnen inderdaad het beste

D66 Gelderland komt op voor Hoger Onderwijs

De campagnedag begon vroeg om 7.00 uur bij het bestuursgebouw van de Radboud Universiteit. Mijn vrouw uitgezwaaid en 240 hoogleraren en medewerkers een D66 flyer gegeven. Daarna van 9.00 tot 11.00 met de kandidaten Wouter Saes (plaats

D66 wil investeren in Gelderland

Gelderland staat voor vier uitdagingen: een economische crisis waardoor minder gebouwd wordt en waardoor de zekerheid van werk of een kans op een baan onder druk staat; een ecologische crisis omdat onze energievoorziening in gevaar komt en

Campagnestart D66

De presentatie van de campagne, kandidaten en definitief programma zal plaatsvinden op: 15 december vanaf 20.30 in Café Loburg, Molenweg 6 te Wageningen Regiovoorzitter Gerard Niels zal Roger van Boxtel welkom heten die de verkiezingen in het

Regeerakkoord: de Gelderse Economie

Kansen voor de Regionale Economie Op het economisch vlak doet het regeerakkoord denken aan een armzalige middeleeuwse koning die een rijke hertog vraagt om taken over te nemen die hij niet langer kan betalen. Het rijk geeft

Wat kan Gelderland verwachten van Rutte I ?

 Regeerakkoord We hebben nu twee weken een nieuwe regering, het regeerakkoord is gepresenteerd, verdedigd en aangenomen. Op de ministeries zijn de bordjes verhangen en de druk wordt verdeeld. Ook komt de regering met eerste plannen en luchtballonnen. De weerstand