Innovatie en Economie Archive

Onderhandelingen en collegevorming

Na de verkiezingen is het een hele overgang naar de fase van informatie en onderhandelingen. Voor de inzet van de onderhandelingen verwijs ik naar mijn inbreng in het duidingsdebat van donderdag 26 maart. Het coalitieakkoord werd verdedigd

Gelderland Investeert: Oogst tot 2014

AFG Group Nijmegen BV (Flame Guard) Nijmegen www.afggroup.nl Totaalaanbieder van brandveiligheid en -preventie Bio-Warmte De Vallei BV Ede www.bio-energiedevallei.nl Biomassacentrale en levering warm water. Bloomville Beheer BV Nijkerk www.bloomville.nl Beroepsopleidingen en internet BTN International Arnhem www.btn-international.eu Modulaire

Doorgaan met Investeren in Gelderland

Noot: dit is een basisvoor de uitgesproken tekst namens D66 Gelderland in de eerste termijn van de behandeling van de Begroting van de Provincie Gelderland. Dit is een ruwe tekst, de uitgesproken tekst kan hier van afwijken

D66: Schriftelijke Vraag over Investeren in Gelderland

ngevolge het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van de Statenleden toekomen. Tweet post Delicious Digg This Post Facebook

D66 investeert in duurzaam werk in Gelderland

Inbreng begroting 2014 Michiel Scheffer Fractievoorzitter D66 De fabel van de meeuw en de koolmees De meeuw is een vogel die luid krijsend door het land trekt, af en toe naar beneden duikt om een harinkje te

Der Fall FDP

Dit artikel gaat over de val van de FDP. De titel duidt echter op het geval FDP. De FDP beleeft het 2006 van D66, ook al is de gelijkenis met 1998 sterker. De FDP heeft de afgelopen

Vijf jaar na Lehmann Brothers

Het was dit weekende vijf jaar geleden dat Lehmann Brothers failliet ging. Vijftien september is de dag dat mijn jongste broer jarig is, en hij mag meteen ook vieren dat het voor hem (architect) crisis werd, net

Horizon2020: Get into Fast-Track

At the dawn of the month of May the architecture of Horizon2020 becomes visible. With declining national budgets, and also regional budgets for innovation being under pressure, Horizon2020 is the biggest single source for funding for research

Doorbraak in revolverende middelen

Nuon Geld voor innovatie en duurzame energie Provinciale Staten van Gelderland gaan volgende vergadering een besluit nemen over een Provinciaal kroonjuweel van D66: de opzet van revolverende fondsen (leningen) voor innovatie en energietransitie. Tweet post Delicious Digg This

D66 steunt kredietfaciliteit MKB

Gedeputeerde Staten hebben €11 miljoen beschikbaar gesteld voor de MKB Kredietfaciliteit Gelderland. MKB-ondernemers met een bedrijf dat in de kern gezond is, maar die door de economische crisis moeilijk aan financiële middelen kunnen komen, kunnen bij PPM