Hoe maakt D66 Energietransitie betaalbaar

D66 Gelderland wil 1,6 miljard euro investeren in energiezuinige huizen en duurzame opwek van energie. Dat is 2000 euro per huishouden. Hoe werkt dat nou precies? Hieronder staan de vier pijlers van het plan van D66 Gelderland.

  1. Energie besparen en duurzame opwek bij je eigen huis

Zonnepanelen op daken en isolatiemaatregelen zijn maatregelen die zich in een paar jaar terugverdienen. Toch heeft niet iedereen het geld op de spaarrekening staan om deze investeringen te doen. D66 wil dat Gelderlanders dit geld uit een provinciaal fonds kunnen lenen. Ze betalen over deze leningen een lage rente, die ze terugverdienen via een lagere energierekening.

Iedere woningeigenaar heeft andere wensen, daarom is het belangrijk om inwoners te helpen met deze maatregelen. Door het inzetten van verschillende instrumenten kan iedereen omschakelen. Deze instrumenten zijn bijvoorbeeld een normale lening, een lening die gekoppeld wordt aan het huis of het woningabonnement.

  1. Een zuinig huurhuis

D66 maakt 480 miljoen euro vrij voor leningen aan woningcorporaties. Met deze leningen kunnen corporaties hun huurhuizen verduurzamen. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen, huizen te isoleren of van een andere warmtebron te voorzien. Inwoners van deze huizen hoeven zelf geen actie te ondernemen, maar zien de maatregelen wel terug in hun energierekening. In een duurzaam huurhuis gaat je energierekening om laag.

  1. Met je wijk van het gas af

Energie besparen en zonnepanelen op je dak plaatsen zijn de eerste stap in het verduurzamen van je huis. De tweede stap is om helemaal van het gas af te gaan. Dat doen we niet alleen om de uitstoot te verminderen, maar ook omdat we willen stoppen met het opboren van gas in Groningen. Als de wijk van het gas af gaat kan je je huis op twee manieren verwarmen. Met een centrale warmtebron en een warmtenet of met een warmtepomp in je eigen huis (‘all electric’)

D66 wil wijken die samen van het gas af gaan door een warmtenet ondersteunen met kennis, leningen en subsidie. Om inwoners goed te betrekken bij een groot project in de wijk is veel tijd en expertise nodig. Met ondersteuning van de provincie kunnen wijken zelf aan de slag om hun wijk van het gas af te halen.

Bij wijken die kiezen voor ‘all electric’ zijn er in het eigen huis investeringen nodig die zich nog niet terugverdienen. D66 wil dat bestaande wijken die op deze manier van het gas af gaan naast leningen ook gebruik kunnen maken van een subsidie, bijvoorbeeld op de aanschaf van een warmtepomp.

  1. Sociale zon- en windprojecten

Om onze klimaatdoelen te halen zal er de komende jaren veel meer duurzame energie moeten worden opgewekt. D66 zet daarbij in op windmolens en zonnevelden waar inwoners in kunnen participeren. De lokale energiecoöperatie wordt de eigenaar van het project. D66 wil opstartende coöperaties helpen met kennis en subsidie. Voor de investeringen in de molens en panelen kunnen energiecoöperaties bij de provincie terecht voor een lening.

  1. Stabiele netwerken

Ons elektriciteitsnetwerk gaat de komende jaren flink veranderen. D66 wil daarom samen met netbeheerder Alliander investeren in stabiele netwerken. We stoppen met centrale opwek door bijvoorbeeld kolencentrales en steeds meer energie wordt decentraal opgewekt. Op daken, in weilanden en langs wegen. Ook de vraag naar elektriciteit verandert in de toekomst. Bij thuiskomst zetten we niet alleen de lichten en verwarming aan, ook leggen we de elektrische auto aan de lader. D66 wil dat iedereen in Gelderland zonder zorgen zonnepanelen kan aanschaffen of een auto aan de lader kan leggen, zonder zich te hoeven afvragen of het transformatorhuisje in de buurt dat wel aan kan.