Innovatiebeleid in Gelderland

Op 17 November 2018, is het D66 verkiezingsprogramma van D66 Gelderland voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 vastgesteld. De komende weken ga ik hier in gesprek om ideeen op te halen voor de nieuwe periode. Dat doe ik als lijsttrekker. En al ben ik nu gedeputeerde, hoor ik graag van verbeteringen of veranderingen. Complimenten mag ook, niet voor mijn ego, maar om te weten wat we kunnen vasthouden. Ik heb zelf de volgende vragen:

  • Het beleid voor starters en groeiers (scala-ups) is gestroomlijnd door een tiental instrumenten terug te brengen tot twee: startversneller en groeiversneller. Dit instrument heeft er mede toe geleid dat we van de EU de Award “European Entrepreneurial Region” voor 2019 hebben gewonnen. Ruim 900 bedrijven hebben in twee jaar van beiden instrumenten gebruik gemaakt. Is dit voldoende? Is er behoefte aan een clusterversneller: een instrument met een voucher of subsidie van max. 25.000 Euro voor een samenwerking tussen MKB bedrijven (al dan niet met een kennisinstelling).
  • Wat is de beste mix van subsidies (al dan niet met terugbetaalverplichting), leningen, participaties (via OostNL), of garantiestellingen. Welke rol kan InvestNL vanaf 2019 spelen? Dient er uniformiteit binnen Gelderland gewaarborgd worden of kan er verschil zijn in instrumenten en voorwaarden binnen Gelderland?
  • Het innovatiebeleid (EFRO) concentreert zich op een aantal thema’s: voeding (food), gezondheid (health) en energie. Is dat een goede keuze, of is een versmalling of verbreding wenselijk. Versmalling zou kunnen zijn: eiwittransitie, digitale gezondheid, energie-opslag. Daarbij zou de bijdrage aan het bereiken van de VN duurzame doelen leidend kunnen zijn (SDG’s). Wat is en wordt ons innovatieprofiel?
  • Deze coalitie heeft Circulaire Economie als wezenlijk thema benoemd (de moeder aller cross-overs), met nadruk op bewustwording, ketenprojecten en het goede voorbeeld geven. De regio Arnhem-Nijmegen heeft van ABN-AMRO de prijs beste circulaire regio gewonnen, mede op basis van het beleid van de provincie. Onlangs hebben we een succesvolle tender slimme en schone fabrieken afgesloten. Zetten we dat door? Hoe zetten we voor circulaire economie een tandje bij na 2019?
  • Het innovatiebeleid is nu redelijk open: voorstellen worden op hun eigen merites beoordeeld. De beste projecten (volgens deskundigen) worden gefinancierd, maar de projecten vormen bij elkaar geen afgestemde strategie. Een alternatief is missie gedreven innovatie (zoals beoogd in het OnePlanet initiatief of een routekaart gebaseerde aanpak zoals bij Fotonica en het CITC.
  • Het innovatiebeleid is sinds 2015 gebaseerd op het perspectief op maken en vermarkten, het gaat om meer dan kennis alleen maar ook de potentie dat de maakindustrie in Gelderland innovaties gaat produceren en op de markt brengen. Kortom willen we een kenniseconomie zijn of een slimme maakprovincie? Als we een maakindustrie provincie zijn, hoe gaan we om met digitalisering en robotisering?
  • Hoe geeft de provincie vorm in haar rol als “launching customer”, ook voor innovaties waar ze geen afnemer kan zijn. Kan dat via challenges zoals we gedaan hebben in de aanloop van de “Start-Up Delta Summit” in april 2018. Of doen we dat door het gebruiken van ontwerpopdrachten of marktconsultaties?
  • Hoe werken we samen in Europa? Gelderland is deelnemer in het Interreg DE-NL programma waardoor vooral projecten mogelijk zijn met partners in Nordrhein-Westphalen. Is er behoefte aan instrumenten om met bedrijven/kennisinstellingen in andere Europese regio’s samen te werken? Hoe zitten we optimaal onze inzet op China in?

Mist u vragen, dan zijn andere aandachtspunten welkom?