Evaluatie Woonimpulsplan

De woningmarkt is vastgelopen in Nederland en dus ook in Gelderland. Voor D66 was de zorg voor de kwaliteit van kernen, de beschikking van betaalbare koop/huur woningen voor starters, het herbestemmen van gebouwen naar nieuwe functies en het verduurzamen van de woningvoorraad in Gelderland, aanleiding om zich achter een voorstel te scharen om in 2012 met een gerichte financiële impuls projecten mogelijk te maken. Het gaat in totaal om een pot van 20 Mln Euro, in 2013 verhoogd met 15 Mln Euro voor financiering van projecten met een maximale bijdrage van 500.000 per project. Sinds 2013 zijn ruim 50 projecten gerealiseerd zoals studentenhuisvesting in Marienboom (Nijmegen) en renovatie van de kanaalzone in Apeldoorn.

D66 heeft bij de evaluatie van het woningimpulsplan op 12 maart, gepleit voor een continuering van het plan. Er zijn wel een aantal kanttekeningen geplaatst. In de eerste plaats is D66 voorstander voor meer aandacht voor woningbouw op basis van duurzame concepten zoals energieneutrale woningen. Daarbij kan in de voorjaarsnota financiering aangekondigd worden. Daarnaast zou D66 meer inzicht willen krijgen in de effecten van het impulsplan in de ontwikkeling van woonconcepten voor ouderen en jongeren die zelfstandig willen (blijven)  of moeten gaan wonen. Tenslotte wil D66 meer aandacht voor stedelijke ruilverkaveling om sterke compacte kernen mogelijk te maken, daar waar functies veranderen.

Overigens blijft D66 van mening dat er startersleningen in Gelderland moeten komen (maar we zijn de enige partij die dat vinden).