Mensen leven naast hun achtertuin

Inpassing Dodewaard

D66 steunde vandaag het inpassingsplan voor de Beijer in Dodewaard en ook de grenscorrectie tussen Tiel en Nederbetuwe. Provinciale Staten besluiten vaak over zaken die de achtertuin van mensen raken. Mensen zijn daar terecht bezorgd over want ze wonen, beminnen en werken vaak naast hun achtertuin. Met het inpassingsplan voor de Waalwaard in Dodewaard, en een grenswijziging tussen Tiel en Nederbetuwe om de uitbreiding van een bedrijfsterrein mogelijk te maken, hebben we zulke besluiten genomen op 25 september.

Inspreken in de Participatiemaatschappij

In onze participatiemaatschappij gaan omwonenden volop op alle aspecten van de besluitvorming in. Veel burgers hebben daar tijd voor of maken daar tijd voor. Ze gaan zich druk maken over vragen als: waarom, waarom hier, hoe wordt het zo goed mogelijk ingepast, krijg ik compensatie. Daarbij staan zowel politieke als juridische middelen open en burgers weten dan goed en vaak de politici te vinden en kennen de juridische procedures tot aan de Raad van State aan toe. Wat opmerkelijk is, vooral bij de juridische route is dat burgers alle middelen er bij halen om hun belangen te verdedigen.

Natuur vs Achtertuin

Dat gebeurt zelfs als het middel dat burgers inzetten ze koud kan laten. Dat wil ik graag uitleggen. Een burger heeft bezwaar tegen de renovatie van een klooster omdat er een marter in woont. Heeft de burger enige voeling met de marter, nee wellicht wil hij vooral geen overlast van studentenwoningen. Bij de Waalwaard maken zich omwonenden zorgen over de hoogte van de aanvoerroute van de Dijk naar de fabriek, bij hoogwater. Maar de bewoners hebben daar strikt genomen geen belang bij de waterstand en de bereikbaarheid van vrachtwagens. Burgers maken zich ook zorgen over de kosten van de inpassing. Die kosten zijn een belangrijke afweging voor volksvertegenwoordigers, die namens de kiezers budgetrecht hebben.

Planschade en Inpassing

Financiële afwegingen, gaan vaak over inpassing. Terecht kennen we in Nederland planschade, en we zouden ook planwinst kunnen invoeren. Bij Dodewaard heeft de provincie ook financiering toegezegd om een rondweg aan te leggen, zodat er geen 400 vrachtwagens door de dorpskern hoeven. Vervolgens komt er ook een geluidscherm. Blijft het probleem van de aansluiting van de rondweg op de Dijk. De overlast voor bewoners en gebruikers (fietsers zoals ook scholieren) is een openstaand punt van zorg en stuit op de typische bestuurlijke drukte in Nederland, want de provincie gaat over de rondweg, de gemeente over de weg op de dijk en Rijkswaterstaat gaat over de primaire waterkering.

Bestuurlijke drukte

Het is er D66 veel aangelegen om bestuurlijke drukte rond ruimtelijke beslissingen weg te nemen. De voorgestelde grenscorrectie tussen Tiel en Nederbetuwe, die D66 steunt, geeft de burger één aanspreekpunt voor de vaststelling van een bestemmingsplan voor het uitbreiden van het industrieterrein Medel. De inhoudelijke afweging over dit industrieterrein komt nog, zij het dat D66 de voorkeur geeft aan renovatie en uitbreiding van bestaande terreinen dan de aanleg van nieuwe bedrijfsterreinen. De gemeentelijke herindeling geeft de burger (en de ondernemer) één loket in de plaats van twee.