Oorlog op het fietspad

Het is komkommertijd. Dan wordt de oorlog op het fietspad voorpaginanieuws en “breaking” op het 8-uur journaal. Kort te gaan zou er een territoriumstrijd zijn ontbranden op de fietspaden tussen de wielrenners en de stadfietsers. Ik behoor tot beide groepen, afhankelijk van de plaats en het tijdstip. Ik behoor niet tot de schoolgaande jeugd, en ook niet tot de ouderen op electrofietsen. Laten we stellen dat de animositeit tussen verschillende gebruikers van fietspaden het symptoom is van een gunstige trend: er wordt meer gefietst.

Ik vind de tegenstelling tussen twee groepen fietsers weinig zinvol, al was ik het maar omdat ik met een snelheid van 28 km/uur een langzame wielrenner ben, en op mijn stadsfiets ben ik een snelle. Het gaat er eerder om dat alle gebruikers normen van fatsoen moeten betrachten, dat begint met het besef dat je de weg met anderen deelt. Een luxe die dan sneuvelt is het gezellig naast elkaar fietsen. Op fietspaden in drukke gebieden zullen zowel racefietsers als recreatieve (half-electrische) fietsers achter elkaar moeten fietsen. Het gebruik van de fietsbel moet ook maar verplicht worden gesteld, dat joelen van “binnen” slaat nergens op. Maar als je de fietsbellen niet kunt of wilt horen dan zul je toch eens moeten doordenken.

Ik zou de racefietsers willen aanraden om vooral vroeg te fietsen, voor 11.00 zijn er weinig recreatieve fietsers. Zij die perse (zowel wielrennend als recreatief) naast elkaar willen fietsen kunnen beter rustige wegen opzoeken. Overigens zou ik de burgemeester van Ubbergen willen aanraden op op zondag een aantal wegen zoals de Holleweg af te sluiten voor auto’s, dat zou breder kunnen. Ik kan wielrenners van harte aanbevelen om in Duitsland te gaan fietsen, daar is het iets rustiger.De recreatieve fietsers zouden er goed aan doen om van het fietspad af te gaan om kaart te lezen of een slok te drinken. Tenslotte zouden die electrische fietsen op lagere maximumsnelheden kunnen worden afgestemd 28 km/uur is te snel voor mensen met een lagere reactiesnelheid.

Dit is een wat apolitieke uiteenzetting. In  het verlengde van een Motie van GroenLinks, door ons gesteund in de Statenvergadering van Gelderland op 30 Juni zou ik het volgende willen vragen:

- Kan bevorderd worden dat groepen snelle fietsers op de rijbaan rijden

- Zijn er wegen die zich lenen voor (gedeeltelijke) sluiting voor auto’s in het weekend

- Kunnen knelpunten worden opgelost door verbreding van fietspaden en aanbrengen van banen (voor verschillende snelheden)

- Kan er een maximumsnelheid voor electrische fietsers op 23 km/uur en voor wielrenners op 30 km/uur op fietspaden worden ingesteld