Nederlagenstrategie

Woensdag 30 november was wederom een dag met Commissievergaderingen in het Provinciehuis. Een lange en zware dag die om 9 uur begon met een evaluatiegesprekvan de Commissaris van de Koningin (geheim) en om 21 uur eindigde met de commissie Algemeen Bestuur Financien.

De meest inspannende punten waren de behandeling van de Structuurvisie (de opvolger van het streekplan in de Ruimtelijke Ordening, de decentralisatie van natuur, de bezuinigingen op de sociale organisaties. De PVV verzandde in schriftelijke vragen toen ze wederom aandacht zocht voor de woonplaats van Gedeputeerde Verdaas. Ondergetekende verhaspelde een agendapunt over infrastructuurobligaties. Elk onderwerp is belangrijk genoeg voor meerdere blogs.

Structuurvisie: einde aan het groeidenken

De structuurvisie  gaat om het ontwikkelen van een nieuwe ruimtelijke visie voor Gelderland. De uitdaging volgens Verdaas (en die deel ik) is hoe je de demografische krimp en wellicht langdurige economische stagnatie beheerst. Een spannende uitdaging, vooral voor partijen die tegen het groeidenken zijn. Het zal niet makkelijk in de praktijk zijn om met minder middelen toch kwaliteit van leven te bereiken. Het zal niet makkelijk zijn om de lucht uit de woningmarkt te halen. Einde aan de groei prediken is makkelijk gezegd, de gevolgen begrijpen en beheersen is nog veel moeilijker. Maar krimp is geen nederlaag.

Decentralisatie natuur

Decentralisatie van natuurbleleid van rijk naar provincies is een heet hangijzer. D66 Gelderland is niet tegen de decentralisatie maar wel onder voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat de risico’s en de boetes bij het rijk blijven. Nederland is (nog /niet meer) geen federale staat en de verantwoordelijkheid naar Europa blijft bij Den Haag. Er moeten genoeg middelen gedecentraliseerd worden en ook beleidsvrijheid in de uitvoering. Tenslotte moet ook de provincie zelf de middelen verschaffen om het bestaande goed te beheren en te beschermen. D66 is dus kritisch.

Sociale Organisaties

‘s Avonds kwam het sociaal profiel van de provincie aan de orde en de bezuinigingen op de ondersteuningsorganisaties. Let op deze organisaties bieden diensten in de tweede lijn. Het ware actieve insprekers maar behalve het noemen van algemene maatschappelijke verandering, het benadrukken dat ze vraaggestuurd werken en gekanteld zijn, en tenslotte aangeven dat het consequenties heeft voor hun personeel kwamen ze niet. Lucia van Milan gaf terecht aan dat ze veel diensten aanbieden die op de commerciele markt verkrijgbaar zijn, dat hun resultaten nauwelijks meetbaar zijn en hun verslaglegging weinig transparant is. Ik zie markt in een goede lobbycursus, om nederlagen af te wenden. want de sociale organisaties maakten weinig concreet wat ze voor mensen echt kunnen betekenen.

PVV: Woonplaats gezocht

Karl Marx zei ooit “de geschiedenis herhaalt zich, eerst als tragedie en dan als klucht”. Na de motie van wantrouwen van de PVV over de woonplaats van Verdaas wilde de PVV nu een onderzoek. Volgens mij doe je eerst onderzoek en zeg je dan naar bevind van zaken het vertrouwen op. Maar de PVV schiet eerst en denkt dan na. Het verzoek om een onderzoek verzandde echter in een uitnodiging tot een schriftelijk vraag, zodat de PVV zichzelf gekortwiekt had tot het mildste instrument dat de staten voorhanden heeft. PVV schiet zich in de eigen voet.

Infrastructuurobligaties

Ter troost van de PVV, ondergetekende maakte ook een beginnersfout en verknalde zijn verzoek voor en notitie van Gedeputeerde Staten over infrastructuurobligaties. De zaak is serieus genoeg. Had Gedeputeerde Jan Markink niet voor de derde keer op rij de Commissie vergast op winstwaarschuwingen rond haar beleggingen? Dat zou zowaar toch inspireren tot het zoeken naar waardevaste beleggingen met een onroerend onderpand, zoals spoorlijnen en waterwegen. De discussie eindigde in een klucht over Russische spoorwegleningen en dat de provincie geen bank is (dat zijn banken ook niet meer trouwens. Het D66 voorstel kreeg geen steun. Dat wordt dus nog een keer doordenken.

Van nederlagen leer je, maar maak er geen strategie van zeg ik tegen de PVV.