DENDEREN DOOR TRICHT

Op woensdag 16 november legde de Gelderse fractie van D66 en werkbezoek af aan Tiel en Geldermalsen. Voor mij was het een weerzien met een gebied waar ik deze winter vaak was voor de statencampagne. Vooral in Tricht wordt je gewezen op een lastig dilemma. Enerzijds is het goed dat we de capaciteit van het spoor uitbreiden door de frequentie van treinen te verhogen. Dat heet spoorboekloos reizen. En hoe meer mensen de trein nemen, hoe beter voor het milieu en de leefbaarheid van ons land. Maar de consequenties van meer mensen met de trein zijn ook aanzienlijk. Op vele punten moet spoor worden verbreed. Goederentreinen worden omgelegd om capaciteit voor personenvervoer te verhogen.

Geldermalsen heeft de lusten en de lasten van het spoor. Als spoorwegknooppunt in het midden van het land is Geldermalsen een prettige woonplaats voor tweeverdieners die het hele land als arbeidsmarkt hebben. Maar Geldermalsen is ook het punt waar de Betuweroute de Noord-Zuid spoorverbinding kruist. En dan is er nog de Merwede-Lingelijn die Geldermalsen met Dordrecht en Arnhem verbindt. Om Geldermalsen klaar te maken voor meer capaciteit moet de Merwedelijn vrij gelegd worden, wordt een inhaalspoor bij Geldermalsen gemaakt en een nieuwe bocht bij Meteren die de Betuweroute met het spoor naar den Bosch verbindt.

Geldermalsen is niet de enige plek waar het spoorboekloos rijden gevolgen heeft voor inwoners. Om het spoor van Utrecht naar Arnhem te ontlasten voor personenvervoer wordt het goederenvervoer over de Betuweroute naar Elst en langs de IJssel geleid. Dat betekent ook een flinke aantasting van de leefbaarheid. Ik heb in de campagne en nu ook weer herhaald dat er de volgende principes moeten gelden:

- Heldere communicatie naar de burgers, nu worden de burgers een ijzeren corridor in gerommeld.

- Er moet voldoende geinvesteerd worden in aanpassing van het spoor om de leefbaarheid te behouden.

- Beprijzing om zoveel mogelijk goederen van spoor naar water te krijgen. Het is onaanvaardbaar dat kolen per spoor wordt vervoerd. Er moet ook geinvesteerd worden in de waterwegen.

- Materieel moet zo aangepast worden dat hinder zo veel mogelijk beperkt wordt. In de beprijzing van het spoor mag de mate van overlast meegenomen worden.