Natuur en Landschap Archive

Statiegeld op plastic flessen is niet genoeg

Afgelopen tijd is er veel gesproken over de invoering van statiegeld op kleine flesjes. Een goed initiatief, maar nog niet genoeg. Voor een echte circulaire economie zonder plastic afval is meer inzicht nodig in de verdienmodellen in

Het betere erfgesprek

Vandaag ben ik op de fiets van Goor naar Bentelo gereden om een erfgesprek bij te wonen van Stimuland (in opdracht van de gemeente Hof van Twente) met de familie Te Lintelo in Bentelo. Goor is een

Werk aan een vruchtbare bodem in Gelderland

   Twee weken geleden heb ik een oproep als lijsttrekker van D66 Gelderland geplaatst voor het werken aan een dialoog en een actieplan bodem. Ik heb meer dan 20 inhoudelijke reacties gekregen en bijna 10 uitnodigingen voor

D66 Bij Landelijk Ruimtelijke Ordeningsdebat

Morgen ben ik als enige D66 lijsttrekker bij het debat van Platform 31, het landelijke platform voor ruimtelijke ordening in Den Haag. De provincie is sinds 2010 de eerste overheid als het gaat om regionale economie en

Stedelijke herverkaveling dringend nodig om binnensteden weer aantrekkelijk te maken

Arnhem, 4 maart 2015, “Ontwikkel een gezamenlijke visie binnensteden, schaf branchebeperkingen af en laat stedelijke herverkaveling toe” daar pleitte D66 Gelderland lijsttrekker Michiel Scheffer voor tijdens het Groot Gelders Verkiezingsdebat van 3 maart. In de nieuwe omgevingsvisie

Schoonheid van de CleanTechRegio

Stedendriehoek Op woensdag 11 april behandelde de Commissie Ruimtelijke Ordening van de Provinciale Staten van Gelderland de omgevingsagenda van de Stedendriehoek. Welnu de Stedendriehoek: Apeldoorn-Zutphen-Deventer wil vanaf heden CleanTechRegio heten. Deze regio beslaat de oostelijke warande van

D66 Investeert in Duurzame Energie

Op maandag 2 Februari heeft Alexander Pechtold het plan “Investeren in Nederland” gelanceerd. Gelderland heeft haar vermogen van ruim 4 Mld Euro te danken aan de visie van de provinciebestuurders om 100 jaar geleden te investeren in

Mooi Gelderland

  Gelderland is de mooiste provincie van Nederland, aldus sprak de Koning Wllem-Alexander tijdens zijn bezoek aan de provincie in mei 2013. Ik hoop dat hij ook aardige woorden had tijdens het bezoek aan andere provincies. Het

Investeringen in duurzame scholen en woningen zijn échte banenplannen

Pechtold: “Investeringen in duurzame scholen en woningen zijn échte banenplannen” D66-leider Alexander Pechtold wil dat het kabinet geld dat op de plank blijft liggen bij de sectorplannen van minister Asscher zo snel mogelijk vrijmaakt voor investeringen in

Gelderland: D66 voor Windenergie

Vandaag een gastrubriek: de bijdrage van D66 Statenlid Fleur van der Schalk over de Gelderse Windvisie. Mijn naam is Michiel Scheffer en ik stem in met deze boodschap. Terlouw: Duurzaam Handelen Op het 100ste congres van D66