natuur Archive

Omgevingsvisie Co-Creatie of Irritatie

Ontplooingskansen voor de nieuwe generatie De Omgevingsvisie is een van belangrijkste documenten die we in deze statenperiode vaststellen. We stellen deze visie vast in de op een na zwaarste crisisperiode van Nederland. Daarmee krijgt de visie een

Omgevingsvisie: Hoorzitting in Zelhem

Oorlog in het buitengebied Het is oorlog in het buitengebied, dat werd wel duidelijk op de hoorzitting over de omgevingsvisie in Zelhem op 31 maart. Op kleine schaal was ik zondag figurant in een schermutseling tussen een

Gelderland Groener dan Bleker

De decentralisatie van het natuurbeleid was gisteren het hoofdonderwerp in de vergadering van Provinciale Staten van Gelderland. Fleur van der Schalk voerde namens D66 het woord. Ze begon te pleiten voor de hazelworm en de zandverstuiving die

Wegen en Afwegingen A15, N348 en N345

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 9 november stelde D66 mondelinge vragen over de recente ontwikkelingen rond de A15. Op woensdag 2 november 2011 namelijk, gaf de ANWB te kennen dat ze van mening was dat “de minister

Maiden Speech

Dit is de uitgeschreven tekst die de basis heeft gevormd voor mijn maiden speech in de Provinciale Staten van Gelderland in het debat over het coalitieakkoord op 13 april 2011. De uitgesproken tekst wijkt op punten van

Coalitie Gelderland Schrapt Natuur?

Ik krijg vragen van mensen op twitter en SMS over het coalitieakkoord. In deze eerste uren vooral over natuur. Het beeld is ontstaan dat we natuur gaan schrappen. Dat gaan we inderdaad doen. Het is niet leuk

Water Bloed en Slib

Vandaag stond de campagne in het teken van slimme initiatieven in duurzame energie. Plaats handeling: Apeldoorn. Gastheren waren de wethouder Olaf Prinsen, Raadslid Eric Bus en onze Apeldoornse kandidaat Maarten van Viersen. We bezochten plastic fabried AFP,

Vergezichten en Misverstanden

Vandaag een veelzijdig dagje. Eerst een ochtendbijeenkomst met enkele ondernemingen ons innovatieplan doorgelopen. Het belang van verbindenĀ van sectoren en provincies werd onderschreven. Het koppelen van topsectoren aan topregio’s leidt immers tot een extreme vernauwing van de mogelijkheden.

Hart voor natuur: maak het niet belachelijk

Zaterdag hadden we een van de hoogtepunten van de campagne met het Natuur en Milieudebat. Locatie was de Kathedraal van Kootwijk, imposant gebouw dat uit de heide opstijgt. Als het aan Toine van Bergen van DPS/Groenen ligt,

Ecologische Hoofdstructuur

Op 31 januari was ik met kandidaat statenlid Fleur v.d. Schalk in Putten op een bijeenkomst over de ecologische hoofdstructuur. Een goed georganiseerde bijeenkomst van de D66 kern, met een goede opkomst vanĀ  mensen van verschillende politieke