landschap Archive

Mooi Gelderland

  Gelderland is de mooiste provincie van Nederland, aldus sprak de Koning Wllem-Alexander tijdens zijn bezoek aan de provincie in mei 2013. Ik hoop dat hij ook aardige woorden had tijdens het bezoek aan andere provincies. Het

Omgevingsvisie: Hoorzitting in Zelhem

Oorlog in het buitengebied Het is oorlog in het buitengebied, dat werd wel duidelijk op de hoorzitting over de omgevingsvisie in Zelhem op 31 maart. Op kleine schaal was ik zondag figurant in een schermutseling tussen een

Krimp en Kansen

De Rekenkamer en de Creuse Vandaag besprak de Commissie Ruimtelijke Ordening van de Gelderse Staten de thematiek krimp. Dit deden we aan de hand van een rapport van de Rekenkamer Oost-Nederland en een rapport (met goede bijlages)

Gelderland Groener dan Bleker

De decentralisatie van het natuurbeleid was gisteren het hoofdonderwerp in de vergadering van Provinciale Staten van Gelderland. Fleur van der Schalk voerde namens D66 het woord. Ze begon te pleiten voor de hazelworm en de zandverstuiving die

Mondelinge Vraag A15

Conform Art. 43 Reglement van Orde zou de fractie van D66, bij monde van de Fractievoorzitter, een schriftelijke vraag aan College van Gedeputeerde Staten willen stellen met als onderwerp “Concept Akkoord A15”. In dit stadium is de vraag

D66 Gelderland over Conceptakkoord A15

De D66 Statenfractie in Gelderland heeft gisteren kennisgenomen van het concept akkoord dat is bereikt tussen Rijk, provincie Gelderland en Stadsregio Arnhem/Nijmegen over de doortrekking van de A15. Daarmee komt een project dat al 48 jaar in conceptie

Maiden Speech

Dit is de uitgeschreven tekst die de basis heeft gevormd voor mijn maiden speech in de Provinciale Staten van Gelderland in het debat over het coalitieakkoord op 13 april 2011. De uitgesproken tekst wijkt op punten van

Goederenspoor door Gelderland

In Eefde en Velp heeft het Campagneteam van D66 Gelderland in samenwerking met de afdelingen Rheden en Lochem ballonnen opgelaten om stil te staan bij de overlast van een forse toename van goederenvervoer overde IJssellijn. De actie was

Vergezichten en Misverstanden

Vandaag een veelzijdig dagje. Eerst een ochtendbijeenkomst met enkele ondernemingen ons innovatieplan doorgelopen. Het belang van verbinden van sectoren en provincies werd onderschreven. Het koppelen van topsectoren aan topregio’s leidt immers tot een extreme vernauwing van de mogelijkheden.

D66 Actieplan voor Krimp

Veel Gelderse plattelandsgemeenten krimpen, dit is een groot probleem. Krimp is een uitdaging: hoe draaien we dit om en zorgen we ervoor dat de krimpgemeenten leefbaar blijven? Krimp: geen drama Krimp is geen nieuw fenomeen, van de