internationale samenwerking Archive

WERKEN AAN EEN GEZONDE ECONOMIE

Doen we nog steeds de goede dingen en doen we deze dingen goed? 1. Aanleiding Dit is een geredigeerde versie van de startnotie visie economie, zoals op 2 december besproken in de Provinciale Staten van Gelderland. Ook

Door de Europese Hoepel

In de Gelderse coalitie heb ik in mijn portefeuille “internationale betrekkingen”. Het gaat dan zowel om politieke als om economische betrekkingen. Na de zomer komen we als GS met een nieuw beleidsdocument over de internationale agenda. Ik

Europa Nie Wieder Krieg

Op 8 mei 1964 ben ik geboren. Precies 19 jaar na het einde van de tweede wereldoorlog, midden in de koude oorlog, enkele weken na de moord op[ JFK aan de vooravond van de Vietnam oorlog. In

Exportgaranties voor de Industrie

De afgelopen weken was er in Gelderland veel te doen over de opzet van een garantiefonds voor export. Een bijeenkomst in Terborg, insprekers bij twee commissies en een website besteden er aandacht aan. Ik heb in de

Wens voor 2012: begin in Karlsruhe

Ik zou iedereen voor het nieuwe jaar wensen naar de tentoonstelling in het ZKM in Karlsruhe te kunnen gaan. De tentoonstelling over kunst na 1989 werd in de NRC gerecenseerd. karlsruhe: neem de trein van 08.00 uit

Gelderland in Brussel

Ruim 30 leden van de Provinciale Staten van Gelderland waren met enkele griffiemedewerkers en de Commissaris van de Koningin voor een tweedaagse reis naar Brussel en Leuven. De PVV bleef thuis – boerka’s tellen op de Veluwe

Kan Gelderland van Lombardia leren

Op maandag 17 en dinsdag 18 mei was ik voor een onderzoek twee dagen in Lombardijen (It). Bezoek aan twee universiteiten twee toegepaste onderzoekscentra, een groot ingenieursbureau en de regionale regering. Daarnaast ook twee ronde tafels met

Innovatie is de toekomst voor Gelderse economie

De toekomst van de Gelderse economie ligt volgens D66 in innovatie. Nu al is onderzoek en ontwikkeling goed voor meer dan 30.000 banen. Dat is meer dan de landbouwsector, en deze werkgelegenheid groeit. Elke baan in onderzoek

Innovatie: denk internationaal

Innovatiebeleid in Europa Sinds 1958 voert de EU een gemeenschappelijk onderzoeksbeleid op het gebied van kolen en staal en op het gebied van kernenergie. Sinds mid jaren tachtig is er ook een breder technologie en innovatiebeleid ingegeven

Dit land verdient beter

The Economist, het eerder conservatief-liberale Britse weekblad besteed aandacht aan onze verse Turquoise coalitie. Ons land wordt de nieuwe coalitie neergezet als rijk en dicht bevolkt maar ook met een potentie voor ethnische spanningen.  De regering speelt in op