innovatie Archive

Innovatiebeleid in Gelderland

Op 17 November 2018, is het D66 verkiezingsprogramma van D66 Gelderland voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 vastgesteld. De komende weken ga ik hier in gesprek om ideeen op te halen voor de nieuwe periode. Dat doe

Dealing with the Brexit Divorce Bill

Walking away from the EU without paying a ‘divorce bill’ – or only a small one – would have major consequences for the remaining member states, because they would be forced to make up the shortfall for EU projects until 2021. That

Wie wordt de nieuwe Einstein?

‘Je kunt de uitdagingen van morgen niet oplossen met de kennis van gisteren’ zei werelds grootste geleerde Albert Einstein bij de start van de 19e eeuw. Met zijn ideeën over tijd, ruimte en licht inspireerde Einstein generaties

Vierde industriële revolutie komt uit de regio

Europa staat aan de vooravond van een industriële renaissance. Dertig jaar lang heeft Europa afgezien van een echt industriebeleid. De kenniseconomie zou ons verder helpen, maar het belang van ambacht en technische vakkennis is veronachtzaamd. Er is

WERKEN AAN EEN GEZONDE ECONOMIE

Doen we nog steeds de goede dingen en doen we deze dingen goed? 1. Aanleiding Dit is een geredigeerde versie van de startnotie visie economie, zoals op 2 december besproken in de Provinciale Staten van Gelderland. Ook

Door de Europese Hoepel

In de Gelderse coalitie heb ik in mijn portefeuille “internationale betrekkingen”. Het gaat dan zowel om politieke als om economische betrekkingen. Na de zomer komen we als GS met een nieuw beleidsdocument over de internationale agenda. Ik

D66: Revolverende Fondsen Werken voor Gelderland

In Nederland wordt bijna 70% van de kredietaanvragen door het mkb bij banken afgewezen. Ter vergelijking: in Duitsland is dat slechts 13%. Het gebrek aan investerings­bereidheid de grootste belemmering is om uit de crisis te komen. D66

In Memoriam Dany Jacobs

Woensdag 11 februari is Dany Jacobs onverwacht overleden. Dany Jacobs, was geboren in Brugge maar had zich met Gelderland verbonden door zijn woonplaats Zutphen en zijn betrokkenheid bij ARTEZ van 2007 tot 2014. Hij was romantisch over

D66: Concrete Investeringen in Gelderland

Na de presentatie van ons plan vorige week: Investeren in Gelderland, kreeg D66 Gelderland veel vragen zoals “Maak het concreter”. Nu moet de provincie geen ideeën voorschrijven, maar ik wil graag drie voorbeelden geven van wat in

D66 gaat voor Revolverende Fondsen

Gisteravond lanceerde Alexander Pechtold het plan “Investeren in Nederland”. Daar werkt D66 Gelderland al jaren aan. D66 zet in de periode 2015 – 2019 in op investeringen om Gelderland te moderniseren. Die modernisering ziet D66 in investeren