energie Archive

D66 investeert in duurzaam werk in Gelderland

Inbreng begroting 2014 Michiel Scheffer Fractievoorzitter D66 De fabel van de meeuw en de koolmees De meeuw is een vogel die luid krijsend door het land trekt, af en toe naar beneden duikt om een harinkje te

SUBSIDIE WONINGISOLATIE PARTICULIEREN GROOT SUCCES

De Provincie Gelderland verhoogt de subsidiepot voor energiebesparing dor particulieren. Deze regeling werd sterk bepleit door D66 in de verkiezingscampagne van 2011 en wordt door gedeputeerde Annemieke Traag (D66) uitgevoerd. De provincie Gelderland verhoogt het subsidiebedrag dat aan

De urgentie van Duurzaamheid

De inkomend voorzitter van de Thema-afdeling duurzaamheid heeft de kandidaat voorzitter gevraagd naar hun standpunt over de rol van duurzaamheid in de partij. Ik ben lid geworden geïnspireerd door Jan Terlouw die in boeken als Koning van

D66 ernstig bezorgd over nieuwe energie

Soms weet je weer waarom je het doet, de politiek. En waarom D66 er toe doet. Op Twitter kwam een bericht voorbij dat de  Rijksoverheid de opzet van energiecooperaties frustreert. Dit terwijl de SER (bekend van het

Doorbraak in revolverende middelen

Nuon Geld voor innovatie en duurzame energie Provinciale Staten van Gelderland gaan volgende vergadering een besluit nemen over een Provinciaal kroonjuweel van D66: de opzet van revolverende fondsen (leningen) voor innovatie en energietransitie. Tweet post Delicious Digg This

Nieuwe Energie voor Gelderland

Lokale projecten voor hernieuwbare energie waarin burgers zelf deelnemen kunnen rekenen op een financiële bijdrage van de provincie. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS) besloten. Daarnaast wordt de succesvolle isolatieregeling voor woningen voortgezet tot 2015. De regelingen maken

Nieuwe energie voor Gelderland

De Nieuwe Energie voor Gelderland campagnevoorstellen van D66 Gelderland zijn door Gedeputeerde Annemieke Traag goed opgepakt en door Provinciale Staten met enthousiasme ontvangen. Vandaag werd het voorstel GS om 9 miljoen uit te trekken voor de begroting

Gelderse Bank voor Duurzame Ontwikkeling

Gelderlanders willen Zonne-energie De Gelderlander heeft onlangs haar lezers gevraagd wat te doen met de NUON gelden. In de respons van de Gelderlanders blijkt dat een groot aantal van hen een impuls in zonne-energie wil. Als D66

Pluche: van Zaterdagamateur tot Zakkenvuller

Waarom ik geen gedeputeerde ben geworden Ik heb de afgelopen weken vragen en commentaar gekregen op de kwestie waarom ik geen gedeputeerde ben geworden. De werkelijkheid is dat ik nooit kandidaat ben geweest om gedeputeerde te worden.

Maiden Speech

Dit is de uitgeschreven tekst die de basis heeft gevormd voor mijn maiden speech in de Provinciale Staten van Gelderland in het debat over het coalitieakkoord op 13 april 2011. De uitgesproken tekst wijkt op punten van