A15 Archive

D66 Investeert in Duurzame Energie

Op maandag 2 Februari heeft Alexander Pechtold het plan “Investeren in Nederland” gelanceerd. Gelderland heeft haar vermogen van ruim 4 Mld Euro te danken aan de visie van de provinciebestuurders om 100 jaar geleden te investeren in

Schatkistbankieren en de Wet HOF

Er zitten twee olifanten in de kamer van het openbaar bestuur. De ene olifant heet Schatkistbankieren (voornaam Jan-Kees). De andere olifant heet WetHof (voornaam Liesbeth). Schatkistbankieren houdt in dat alle gemeentes en provincies hun vermogens bij het

Wegen en Afwegingen A15, N348 en N345

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 9 november stelde D66 mondelinge vragen over de recente ontwikkelingen rond de A15. Op woensdag 2 november 2011 namelijk, gaf de ANWB te kennen dat ze van mening was dat “de minister

Infrastructuur Obligaties voor Gelderland

Op 19 oktober 2011 heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen om het huidige kluwen van Europese wegen, spoorwegen, luchthavens en kanalen om te vormen tot één geïntegreerd vervoersnetwerk (TEN-T). Om het nieuwe kernnetwerk tot stand te

Democratie langs de A15

Bij D66 hebben de leden een grote invloed in het vaststellen van het verkiezingsprogramma en het bevragen van de gekozen politici over de gevolgde koers. Op 15 oktober in Elst werd op de regionale ledenvergadering een levendige

Cultuur, A15 en Halal

Cultuur Naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen op cultuur heeft D66 het initiatief genomen voor een debat in de Gelderse Staten. Michiel Scheffer vroeg in het debat om een toelichting op de inzet van de gedeputeerde Annemieke

Mondelinge Vraag A15

Conform Art. 43 Reglement van Orde zou de fractie van D66, bij monde van de Fractievoorzitter, een schriftelijke vraag aan College van Gedeputeerde Staten willen stellen met als onderwerp “Concept Akkoord A15”. In dit stadium is de vraag

D66 Gelderland over Conceptakkoord A15

De D66 Statenfractie in Gelderland heeft gisteren kennisgenomen van het concept akkoord dat is bereikt tussen Rijk, provincie Gelderland en Stadsregio Arnhem/Nijmegen over de doortrekking van de A15. Daarmee komt een project dat al 48 jaar in conceptie

De A15 in Coalitieakkoord

Ik kreeg de laatste weken de nodige e-mail over de A15. Laten we duidelijk zijn, de Gelderse partijen die voor doortrekking van de A15 zijn hebben de meerderheid in de Staten. Een kleine minderheid is tegen de

Maiden Speech

Dit is de uitgeschreven tekst die de basis heeft gevormd voor mijn maiden speech in de Provinciale Staten van Gelderland in het debat over het coalitieakkoord op 13 april 2011. De uitgesproken tekst wijkt op punten van