Gelderland met het gezicht naar Duitsland.

Nijmegen ligt slechts enkele kilometers van de Duitse grens. Toch lijkt het soms of we er met de rug naar toe staan; de blik is meer gericht op de Randstad. Dat is jammer want daardoor missen we kansen.  Immers, Duitsland is verreweg onze grootste handelspartner en in de Euregio kunnen we met onze directe buren veel voor elkaar betekenen. Hierover organiseerde D66 Nijmegen een discussiebijeenkomst met vertegenwoordigers uit de politiek, het bedrijfsleven en het onderwijs uit Nijmegen en Kleve. Wat zijn mogelijkheden, cultuurverschillen, waar moeten we op inzetten de komende jaren? Een inspirerende bijeenkomst met een duidelijke conclusie: de samenwerking moet geïntensiveerd worden tot wederzijds voordeel.

Eerst het zakelijk deel

Duitsland is met zijn 82 miljoen inwoners, waarvan 18 miljoen in Nordrhein-Westfalen, de belangrijkste afzetmarkt voor het Nederlands bedrijfsleven. Hoewel het lijkt alsof Engels de handelstaal van de wereld is geworden blijkt toch iedere keer dat zaken doen met Duitsland veel beter gaat met een grondige kennis van de Duitse taal en cultuur. Duitsland heeft ons ook veel te bieden. Van oudsher is er een traditie in productie en technologie. Niet alleen in de traditionele sectoren als chemie en machinebouw, maar ook in bijvoorbeeld milieutechnologie is er inmiddels een jaloersmakende kennis opgebouwd waar wij veel meer van kunnen en moeten profiteren. Kijkend op Nederlandse bedrijventerreinen zien we de laatste jaren veel meer Duitse kentekens. Met name in technische sectoren zijn Duitsers geliefd als werknemers vanwege hun gedegen opleiding en vakkennis.

Dan het onderwijs

Het aantal Duitse studenten op het ROC, de HAN en de Radboud universiteit is de laatste jaren sterk gestegen.  Alleen al de HAN heeft meer dan 1800 Duitse studenten! Een gedeelte van deze studenten zal zeker in onze regio werk vinden. In Kleve is in 2009 een hogeschool opgericht met ambitieuze doelstellingen. Binnen enkele jaren zullen zij 5000 studenten opleiden. Een samen­werking tussen de HAN en deze hogeschool wordt door beide partijen  inmiddels enthousiast opge­pakt. De geschiedenis van Nijmegen laat zien hoe belangrijk onderwijsinstellingen zijn voor een regio.

Wat betekent dit voor Nijmegen? Vlakbij, en dus laagdrempelig, een mogelijkheid om studenten kennis te laten maken met een andere cultuur door het uitwisselen van vakken, onderzoeks­opdrachten en dergelijke . Bovendien natuurlijk een bron van arbeidskrachten, alle mogelijkheden voor spin-offs en tot het gezamenlijk opzetten van zakelijke en culturele projecten. Als je  over de Euregio praat moet je het ook over de verbindingen  en vliegveld Weeze hebben. Duidelijk is dat Weeze van groot belang is voor de Euregio. Niet alleen omdat we vanuit Nijmegen makkelijk en goedkoop naar vakantiebestemmingen kunnen maar ook omdat dit fantastische mogelijkheden biedt  om toeristisch en zakelijk verkeer op gang te brengen. Bij een groot stedelijk gebied als Arnhem-Nijmegen hoort een luchthaven. Voorwaarde is dan wel hoogwaardig openbaar vervoer van Weeze naar Nijmegen. Wat D66 betreft moeten we dan inzetten op een  treinverbinding Nijmegen-Weeze. Maar daar moeten we natuurlijk niet op wachten. Snelle busverbindingen nu zijn een voorwaarde.

Tot slot taal en cultuur

In Kranenburg is een kwart van de bevolking  Nederlands. Er is een tweetalige school opgericht, die goed functioneert. Eerder is al gezegd hoe belangrijk het is om de Duitse taal te spreken. D66 pleit ervoor om in Nijmegen een  mogelijkheid voor tweetalig (Nederlands en Duits) middelbaar onderwijs te creëren. Een heel ander idee : waarom geen  sportcompetities met clubs van over de grens? Een uitstekende manier om elkaar beter te leren kennen.

Samengevat. Duitsland en onze directe grensregio  bieden grote kansen. Onze eigen luchthaven met snelle hoogwaardige openbaar vervoersverbindingen, tweetalig onderwijs, intensieve samenwerking van onderwijsinstellingen en het versterken van de zakelijke netwerken: niet met de rug maar met het gezicht naar onze oosterburen!

Henk Beerten
Bert Jeene
Rob Jetten

Michiel Scheffer

Verslag van een discussieavond van D66 Nijmegen en FDP Kleve met vertegenwoordigers van de HAN, Hochschule Rhein-Waal en Radboud Unversiteit.