D66 Actieplan voor Krimp

Veel Gelderse plattelandsgemeenten krimpen, dit is een groot probleem. Krimp is een uitdaging: hoe draaien we dit om en zorgen we ervoor dat de krimpgemeenten leefbaar blijven?

Krimp: geen drama

Krimp is geen nieuw fenomeen, van de mijnbouwgebieden in Wales tot aan het platteland van de Ardennen. Krimp is een bekend probleem. Ook in Gelderland is er een risico. Zo is het duidelijk dat veel arbeidsintensieve banen in Gelderland verdwijnen naar landen waar het productieproces goedkoper is. De Achterhoek is het tweede industriegebied van Nederland en loopt dus groot risico. De oplossing volgens D66 is dan ook het stimuleren van innovatie. Het ontwikkelen van industriële producten waarin wij ons kunnen onderscheiden van de landen waar het produceren goedkoper is. Hiervoor is een overheidsbeleid nodig dat actief is en stimuleert. Met name de samenwerking tussen het onderwijs en ondernemingen is van zeer groot belang.

Voorzieningen en krimp

Een ander probleem in krimpgemeenten zijn de verschillende voorzieningen. Zo lopen de basisscholen leeg. In Bronckhorst komt de helft van de basisscholen dicht bij de opheffingsnorm terwijl de schoolgaande kinderen wel een plaats nodig hebben om onderwijs te krijgen. Een oplossing zou de brede school kunnen zijn, een gebouw dat meerdere functies vervuld: zowel een schoolgebouw als bijvoorbeeld een kinderopvang. Maar vooral betere samenwerking is belangrijk.

Bijvoorbeeld tussen verschillende scholen, zo kunnen zij bijvoorbeeld samen het onderwijsprogramma verzorgen. Deze verschillende vormen van samenwerking moeten er voor zorgen dat basisonderwijs voor iedereen in de buurt blijft.

Woningmarkt lucht geven

Ook de woningmarkt loopt gevaar in de Gelderse krimpregio’s. Met name de onverkoopbaarheid van woningen is een groot risico. Want wie koopt er een huis in een krimpgebied? Voor veel mensen is dit huis echter de pensioenvoorziening en moet verkocht worden als ze ouder worden, het is een probleem als dit niet lukt. Een oplossing zou zijn om met een fonds de onverkoopbare woningen op te kopen tegen een redelijke prijs. Bijvoorbeeld 70% van de executiewaarde of de hypotheekwaarde. Zo blijft de markt gezond en hebben de mensen die hebben geïnvesteerd in een huis, een pensioen.

Vertrouwen in de kracht van mensen

D66 vindt dat de oplossingen voor deze problemen gevonden moeten worden bij de bewoners zelf. Het is belangrijk dat de provincie een beroep doet op de zelfredzaamheid. Maar vooral de trots van mensen. Op die manier ontstaan er nieuwe, innovatieve ideeën die deze regio’s uit het slop kunnen halen. Neem bijvoorbeeld het Akkoord van Groenlo in de Achterhoek. In dit akkoord staat het zelfvoorziend zijn in energie van bedrijven in de Achterhoek centraal. Deze vernieuwende initiatieven moeten ondersteund worden door de provincie. Daarnaast onderzoekt de provincie de mogelijkheid van regelarme kansenzones voor innovatieve bedrijven op te herstructureren bedrijfsterreinen, vooral in krimpregio’s. Deze kansenzones kunnen ook uitgepast worden uit de bestemmingsplannen zodat dynamiek ontstaat.