Glasvezel in het Riool: Digitaliseer het buitengebied

Digitaliseer het buitengebied, bijvoorbeeld in combinatie met een smart grid of het riool. Een van de grootste uitdagingen in Gelderland is het aansluiten van mensen en bedrijven in het buitengebied op de electronische snelweg. Daarnaast wil D66 ook een grootschalige demonstratie voor een smart grid. Een smart grid is een elektriciteitnetwerk dat voorzien is op decentrale duurzame energieopwekking door bedrijven en huishoudens. D66 heeft voor beide maatregelen 100 Mln als achtergestelde lening of kredieten voorzien in haar verkiezingsprogramma voor Gelderland. 

Glasvezel in het Riool

Het digitaliseren van het buitengebied kan belangrijk zijn voor ondernemerschap. Het stelt mensen beter in staat van huis uit te werken of thuis een bedrijf te beginnen. Dat kan erg interessant zijn voor mensen die veel dataverkeer gebruiken zoals in technisch ontwerpen en tekenen, in software ontwerp of in grafische beroepen maar ook voor internetwinkels. D66 is van mening dat het buitengebied snel aangesloten wordt op de electronische snelweg, vooral in krimpregio’s (Achterhoek) en in gebieden met veel kenniswerkers (bijvoorbeeld Wijchen)

Daarnaast is D66 voorstander voor het versneld uitrollen van een “smart grid”. Een smart grid is een elektriciteitsnetwerk dat toegerust is op decentrale energieopwekking. Dat betekent dat stroom vanuit woningen aan het net wordt teruggegeven. Daarvoor zijn buffers nodig en eventueel opslagvormen. Een smart grid wordt ook voorzien van computers om het netwerk te beheren en de stroom te sturen waar een behoefte is. Een smartgrid voorkomt dat de stoppen doorslaan op een zonnige dag of een dag met veel wind.

D66 is voorstander van het gecombineerd aanleggen van nieuwe infrastructuur om de kosten te verlagen. Een glasvezelkabel in het buitengebied kan door het riool aangelegd worden. Glasvezel en smart grid kunnen gecombineerd aangelegd worden. D66 wil dat de provincie een regierol speelt naar netwerkbeheerder Liander, waterbedrijf Vitens en de waterschappen. D66 vindt dat de provincie risicodragende investeringen kan voorzien van rentedragende kredieten of garanties.