Jacht of Ambacht

Dinsdagavond waren een aantal lijsttrekkers op een Wilddiner op het Regionaal Opleidingscollege Aventus in Apeldoorn. Nu is wild binnen D66 een vrije kwestie en onderwijs niet. D66 is voorstander van een beheersjacht, en al gaat het om beheren er mag gelachen worden.  Wild is het meest biologische vlees, maar laten we duidelijk zijn, het mag niet gehouden worden voor je jacht. Opmerkelijk overigens is dat het wild onder twee regelingen valt. Groot wild valt onder rijksbeleid, klein wild onder provinciaal beleid. Ook hier bestuurlijke drukte.

Wie wild zegt komt ook op robuste verbindingen. D66 vindt het van belang dat dieren goede leefgebieden hebben, zo mogelijk naar de schaal van hun gedrag. Dat was het doel van de ecologische hoofdstructuur, want versnippering van natuurgebied is niet goed voor de natuur. Daarom is D66 ook voorstander dat op de Veluwe en in de Achterhoek aaneengesloten gebieden komen.  Het is wel de vraag of het goed is vanuit het oogpunt van beheer (en van kosten) dat dieren – in het bijzonder groot wild van het ene naar het andere gebied kunnen gaan. Een zwijn hoeft niet van Wijchen naar Wezep te kunnen reizen.

Wie wild zegt spreekt over streekproducten. Het mag wild in Apeldoorn zijn,rundvlees uit Oene paddestoelen in Kerkdriel of groente uit Etten. In alle gevallen gaat het om vakmensen die werken aan een kwalitatief product. D66 ziet graag dat een coalitie in de komende periode kijkt naar een kwaliteitstrategie voor het buitengebied en los komt van tegenstellingen tussen natuur en ondernemerschap. Vertrouwen in de kracht van mensen is daar het leidende beginsel en dat betekent ruimte geven aan grondeigenaren om duurzaam te beheren.

Wie wild zegt komt ook op het ambacht om dieren te beheren en te bereiden. Een kwaliteitstrategie betekent ook de beheersing van vakmanschap en ondernemerschap. Het beroepsonderwijs is van groot belang om jonge mensen te brengen tot liefde voor het ambacht maar ook om werknemers bij te scholen. Voeding is meer dan moleculaire chemie in Wageningen maar ook de kunst van het juist garen van een bout of het opkloppen van een sauce montée.