Kerncentrale Dodewaard

PVV tegen de windmolens

Een van de saillante punten van het verkiezingsprogramma van de PVV in Gelderland is weer openen van de Kerncentrale in Dodewaard en het bouwen van een tweede ernaast. Het was te verwachten want de PVV houdt er van onderwerpen te agenderen met de gedachte om links en progressief Nederland in de gordijnen te jagen. Dat gaat voor de PVV ten koste van visie, samenhang en praktische bezwaren. Richard de Mos mag hier als leermeester dienen met zijn warrig betoog enige jaren terug. Voor de PVV zijn windmolens links en kerncentrales rechts. Maar terzake. Dodewaard weer openen is niet zo’n goed idee. Dat vindt Maxime Verhagen trouwens ook.

Kerncentrale in Gelderland

Kernenergie is te duur 

De technologie van Dodewaard (1967) is hopeloos verouderd, de centrale te klein en bovendien ook al tijdens het gebruik niet rendabel (ongeveer 3-4 ct per KWh) duurder dan gewone stroom. Weer in gebruik nemen levert een oude inefficiente centrale op tegen bouwkosten van ruim 2 Mld Euro. Dan kun je echt goedkoper windmolens bouwen. Je kunt slopen en opnieuw beginnen maar dat is de komende 26 jaar niet aan te raden want het is er nog te radioactief. Niet voor niets is de finale ontmanteling pas gepland in 2043.

Nieuwe kerncentrale in Dodewaard?

Een nieuwe ernaast bouwen is mooie symboliek, maar een moderne kerncentrale vraagt om ongeveer 1 km2 grond en die is er in Gelderland niet te vinden zonder dat er gesloopt moet worden of er ernstige hinder voor omwonenden ontstaat. In dit geval de dorpen Dodewaard, Herveld en Deest. Het betekent ook bouwen in de uiterwaarden en dat zouden we met de stijgende rivierstanden beter maar niet doen.  Het beschermen van de te ontmantelde Dodewaard centrale tegen hoge standen heeft al een forse investering gëeist. Daarnaast kun je bij lage water standen niet genoeg koelwater oppompen en bij hoog water kun je het niet kwijt. Voor binnendijks bouwen, maar wel dicht bij de Waal (of Rijn) is geen grond beschikbaar meer.

Kernenergie: Gelderland verdient beter

Het bouwen van kerncentrales is hooguit een oplossing voor de energiebehoefte op lange termijn. Zo gezegd het weer in gebruik nemen van Dodewaard gaat niet en het bouwen van een nieuwe centrale inclusief besluitvorming kost meer dan 10 jaar. Dat leidt af van andere en betere oplossingen die sneller gebouwd kunnen worden zoals windmolens, biogasinstallaties, zonnepanelen of waterkrachtcentrales. Dat is ook precies het grootste bezwaar. Het bouwen van een grote dure kerncentrale leidt af van de strategie van decentrale energieopwekking die de afgelopen jaren is ingezet. Er zijn in Gelderland tientallen intiatieven van Groenlo tot Varik en van Wapenveld tot Groesbeek om bij bedrijven energie op te wekken. Vertrouwen in de kracht van mensen is beter dan het van bovenaf opleggen van grootschalige oplossingen. Aan de provincie de taak om die initiatieven te verbinden, zowel fysiek met een smart grid, maar ook menselijk door ervaringen te delen.

En dan nog naar de PVV. Eerst het Nuon geld teruggeven aan de burger, dan heb je geen geld meer om een centrale te bouwen.  Even doordenken dus… D66 vindt dat de provincie niet moet meewerken aan de bouw van Kerncentrales in Gelderland.