Wilders moet van Hazesprong afblijven

Onlangs stelde Wilders een schriftelijke vraag  aan de Minister van Onderwijs over een mail van de directeur van de Basisschool de Hazesprong  in Nijmegen. De Hazesprong is een van de beste scholen van Nijmegen, in een middenklasse wijk en met bijna 10% allochtone leerlingen, onderdeel van de Stichting St. Josephscholen: 13 scholen met een katholieke signatuur. Ik was van 2007 tot 2009 voorzitter van een oudercommissie van een van die scholen.

Wilders citeert uit een interne mail van de schooldirecteur. De directeur attendeert op beleid bij vrijwel alle basis­scholen  in Nederland. De wettelijke plicht (artikel 11 e en 13 van de Leerplichtwet) om vrij te geven aan kinderen voor de viering van elk religieus feest gaat:  Jom Kippoer of het Offerfeest. Een  islamitisch Offerfeest dat geworteld is in het  joods-christelijke verhaal van het offer aan God van Izaak door Abraham.  Daarnaast plaatst de directeur een kanttekening bij een oproep van de PVV om “leraren beschaving bij te brengen” want de PVV vindt dat het vak geschiedenis en burgerschap geheel uitgekleed is. De directeur komt op voor zijn eigen personeel die nodeloos gegriefd worden in hun professionaliteit.

Een gemeenschap van docenten, leerlingen en ouders  wordt zonder dat ze er om gevraagd hebben, het nieuws in gejaagd. Wilders verdraait een intern document, waarmee hij de verhoudingen binnen de school polariseert. Hij haalt een mail uit de context van een school die hij niet kent. De one-minute stand van Wilders kost de school weken om weer tot rust te komen. Tijd en dus belastinggeld dat niet naar het onderwijs gaat maar naar het opvangen van de geldingsdrang van een politicus. Zoals een ouder van een kind op de Hazesprong  zei “zo komt Wilders heel dichtbij”.

Wilders gaat geheel voorbij aan de religieuze en pedagogische context van de school. De St. Josephscholen zijn katholieke scholen. Ze gaan uit van het ontmoetingsmodel: vanuit de kennis en beleving van je eigen achtergrond ga je de dialoog aan met andere culturen, religies en overtui­gingen: “je moet jezelf kennen om met de ander in gesprek te gaan”. De christelijke feestdagen worden nadrukkelijk door alle leerlingen gevierd, met oog voor het verhaal en de achterliggende normen en waarden. Het vieren van het leven met Kerstmis, en het stilstaan bij het lijden van Jezus  en de mensheid bij Pasen. En in alle gevallen gaat het om de bindende factor van het gemeenschappelijk ervaren. Juist het Offerfeest verbindt  drie religies. Wie het Offerfeest “verschrikkelijk” vindt heeft weinig van  Bijbel en Thora begrepen.

De laatste 10 jaar is binnen de Josephscholen het vak geschiedenis en burgerschapsvorming versterkt. Natuurlijk de Bataven en de Gouden Eeuw maar ook het verval van de westerse bescha­ving in de tweede wereldoorlog met een getuigenis van een Auschwitz-overlevende. De St. Josephscholen werken aan vitale schoolgemeenschappen waarin docenten en ouders samenwerken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor onze kinderen. Daar hoort een actieve participatie van ouders bij en ook sinds vijf jaar een jaarlijkse disco voor ouders. Zo zijn scholen in een tijdperk van onzekerheid en globalisering actieve gemeenschappen waar kinderen tot burgers opgroeien. De school als gemeenschap is ook vormgegeven in leerlingenraden met een budget zodat de eerste lessen in actieve democratie worden geleerd.

Zo’n school is het voorwerp van toorn  van Wilders. Hij gaat daarbij niet alleen voorbij aan de vrijheid van meningsuiting maar ook vooral aan de vrijheid en verantwoordelijkheid van scholen om zelf vorm te geven aan de school. Het is niet aan een Kamerlid en ook niet aan een Minister,die zelf Voorzitter was van de Vereniging van Ouders in het Christelijk Onderwijs, te treden in het personeelsbeleid van een school. In Nederland mogen ouders mede bepalen hoe de school wordt ingericht, niet politici met een kort lontje.

Dit stuk stond in de Nijmeegse editie van De Gelderlander op 19 januari.

Michiel Scheffer was Voorzitter van de Oudercommissie van de RKBS Klein Heijendaal in Nijmegen  en nu Lijsttrekker voor D66 in Gelderland. Zijn moeder is vrijzinnig protestants, zijn vader joods.