Steunbetuiging aan Directeur Hazesprong

Vanochtend heb ik de volgende mail gestuurd aan de Directeur van Basisschool de Hazesprong in Nijmegen:

Ik heb met verbazing kennis genomen van de uitspraken van Wilders over de Hazesprong, onderdeel van de Josephscholen in Nijmegen. Ik zeg dit als voormalig Voorzitter van de Oudercommissie van de Rooms Katholieke Basisschool Klein Heijendaal, die me de inspiratie gaf me in te zetten voor alle kinderen van Gelderland als Lijsttrekker voor de Provinciale Staten van Gelderland namens D66.

Ik stel vast dat de Wilders en de PVV de vrijheid van onderwijs met de voeten treed. Het is 0ngepast  en onbevoegd voor een kamerlid een oproep te doen een directeur op non-actief te stellen. Het is ook niet aan de Minister van Onderwijs om zich te mengen in de interne besturing van een school. Dit geeft weer eens aan dat de PVV waar het gaat om vrijheid met twee maten meet. Ik wil graag een oproep doen aan allen binnen de Gemeenschap van de Josephscholen om solidair te zijn met U en een politieke inmenging in de school met kracht af te wijzen.

Ik stel verder vast dat de Wilders uw woorden verdraait. Er is binnen het katholieke onderwijs een ontmoetingsmodel ontwikkeld waarin de school vanuit de kennis en ervaring van eigen waarden de andere culturen en godsdiensten tegemoet treedt. Dat is niet het opzij schuiven van de eigen waarden, geloof en tradities maar de bereidheid naast de eigen overtuiging de andere een plaats te geven. U heeft niet meer en niet minder gevraagd dan het faciliteren van het offerfeest. Van dwang naar leraren is geen sprake.  

Ik verzet me ook met kracht tegen het beeld dat de PVV oproept dat het onderwijs de westerse waarden en het burgerschap verkwanselen. In de afgelopen jaren is er binnen de Josephscholen gewerkt aan normen en waarden en het sterk binnenhalen van de actualiteit op school. De grondslag van de scholen is versterkt vanuit de gedachte dat je niet met de ander in dialoog kunt gaan zonder zelfkennis. Burgerschap wordt sterk vormgegeven, bijvoorbeeld op Klein Heijendaal met de vorming van een leerlingenraad. Ook wordt jaarlijks meegedaan aan de herdenking van de verzetshelden bij de Pelikaan.

De Hazesprong en de Josephscholen hebben geen les van de PVV en Wilders nodig. Indien gewenst zal ik mijn steun voor u verder uitspreken.

Vriendelijke Groet,

Michiel Scheffer, Lijsttrekker D66 Gelderland PS020311

v/h Voorzitter Oudercommissie RKBS Klein Heijendaal