Masterplan Mode en Vormgeving

De Gemeente Arnhem, de Provincie en ARTEZ slaan de handen ineen en komen met een breed actieplan voor de creatieve sector in Arnhem. Zo  wil de provincie de mode ook als cultureel verschijnsel stimuleren, als een uiting van creativiteit op het kruispunt van cultuur, economie en onderwijs. Gelderland durft terecht tegen de stroom in te gaan. De banengroei in de creatieve sector was de afgelopen jaren twee keer zo hoog als het de banengroei in alle sectoren in de regio en is nu goed voor 800 bedrijven in de creatieve sector. De creatieve sector is een van de parels van Gelderland. Arnhem is in Mode en Vormgeving een van de knooppunten in Nederland en specifiek op het gebied van mode de tweede stad na Amsterdam.

Klarendal Arnhem

Creatieve Industrie: Mode en Vormgeving

Wat er goed is aan het Masterplan van gemeente en provincie is dat er meerdere maatregelen naast elkaar komen zoals:

- betere huisvesting voor creatieve ondernemers (inclusief werkplaatsen)

- startkapitaal voor ontwikkelen van collecties

- begeleiding van ondernemers

- sterke koppeling van onderwijs aan beroepspraktijk.

Al deze aspecten komen terug in het Verkiezingsprogramma van D66. Alleen kan de provincie nog een slag extra maken. Ik zou de volgende vervolgstappen willen aanraden:

-          Zet een kapitaal en garantiefonds op voor doorgroei van MKBérs bijvoorbeeld samen met de EIB

-          Zorg voor een sterkere verbinding tussen vormgeving en maakindustrie in Gelderland

-          Zorg voor een sterkere verbinding tussen creatieve ontwerpers en (industrieel) ambacht

Op deze manier kan de creativiteit ook doorwerken in Presikhaaf in Beneden en Boven-Leeuwen. Maar we moeten ook Europees denken. Aansluiting zoeken bij clusters in Treviso, Iasi of Nottingham. Want we kunnen leren van anderen en samen sterker zijn ten opzichte van China.