Hart voor Natuur ook in Gelderland

Vandaag was de eerste dag van de nationale actie Hart voor Natuur. In totaal waren 40.000 mensen op 150 plaatsen bij elkaar gekomen om te genieten van het Nederlandse landschap. Vrijwilligers en medewerkers van natuurbeherende organisaties gaven informatie of wandelingen. Ik was samen met ruim 60 belangstellenden op de stuwwal in Berg en Dal op de grens met Beek. Vrijwilligers van de IVN boden een wandeling met toelichting aan.

Hart voor Natuur Vrijwilligers van het IVN geven rondleiding in Berg en Dal

Hart voor Natuur Vrijwilligers van het IVN geven rondleiding in Berg en Dal

De regering Rutte dreigt met een bezuiniging van 40% op ontwikkeling en beheer van natuur. De details van de bezuinigingen zijn nog niet bekend maar komen neer op:

- Het staken van de ontwikkeling van brede verbindingszones tussen natuurgebieden

- Het stoppen van aankoop van grond om natuurgebieden te voltooien

- Het stoppen van financiering voor realisatie van natuur aan de standsrand (b.v. park Lingezegen bij Elst)

- Het korten op gelden voor beheer van natuurgebieden

D66 maakt zich zorgen om de ontwikkeling van beleid dat primair door sentiment en door financiele overwegingen wordt gedreven. D66 is trots op het Gelderse landschap. Juist de nabijheid van natuur en cultuurlandschappen dicht bij de steden: de Veluwe, de Stuwwallen de uiterwaarden dragen sterk bij tot de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Gelderland. Natuur vormt de longen van de steden, de uitwegen voor het uitlaten van honden, het oefenen voor de Zevenheuvelenloop of  het voorbereiden op een fietstocht door Frankrijk.

Natuur in Nederland eist beheer. Zoals we dieren op de Veluwe niet aan hun lot kunnen overlaten, vraagt het landschap ook om onderhoud. Nu bezuinigen betekent dat we de rekening voor achterstallig onderhoud doorschuiven naar de volgende generatie. Dat is dan de volgende rekening.