Rondwegen en Ondiepe Plassen in Gelderland

Vandaag de Staten in actie. Als lijsttrekker ben je dan bezig het spel te begrijpen, de mensen te leren kennen en de zeldzame knikkers die voorbij komen te vatten. Het was de dag van de Commissie­vergaderingen en dan is het een ruif van invliegende en uitvliegende statenleden. Je kunt niet zeggen dat het nergens over gaat. De smaakmakers waren:

-          De bouw van een park met recreatiewoningen in Wapenveld (met gewenste compensatie voor verlies aan natuurgebied)

-          De luchthaven in Stadlohn (DE) bij Winterswijk, waarbij de Provincie wellicht haar bezwaar bij Nordhein-Westphalen intrekt.

-          Het deponeren van baggerslip in kleine plassen met gevaar voor vervuiling (blauwalg) van oppervlaktewater

-          De invoering van de OV Chip kaart in het regionaal vervoer

-          De Oostelijke Rondweg bij Doetinchem

-          De Rondweg om Voorst

De discussies worden veelal op hun merites gevoerd, met wel voorspelbare tegenstellingen tussen VVD en D66. Het is zelden scherp, wel deskundig. Kennis van Europese Richtlijnen en van Bestuursrecht is wel vereist. De politiek is technisch in de Staten, er zou wel wat meer politiek en kunnen. Ook blijft het voor de nieuweling een raadsel dat men voortdurend spreekt over te weinig  geld terwijl er nog geen goede visie is op het investeren van de 4,5 Mld Nuon Gelden. Wat dat betreft is het tijd voor nieuwe verkiezingen.

In de Commissie Algemene Bestuurszaken kwam de Vitesse zaak aan de orde. Opmerkelijk was dat de meeste fracties het dossier (1300 pagina’s) niet hadden ingezien en daar ook weinig zin in hadden. Te weinig werd in het debat een weg gezocht tussen het zware instrument van een statenenquête en het afdoen met een commissiebehandeling. De eerste weg is kostbaar en langdurig en heeft weinig effect: de delegatieverordening is aangepast, de procedures rond toezeggingen aangescherpt e de zaak was uitzonderlijk. De tweede weg doet geen recht aan de potentiële schadeclaim en de maatschappelijke onrust. Kortom het is goed als nog een goede afronding zou kunnen komen, want nu blijft het een open einde houden.