Lost de Provincie iets op?

Berkelland Leefbaar houden

Vandaag twee kanten van geld gezien. Vanochtend was ik bij Han Boer, D66 wethouder in Berkelland. Deze gemeente staat voor een zware opgave. Er moet ruim 8 mln bezuinigd worden op een begroting van 85 mln, met een eigen ruimte van maar 25 mln. Tel daarbij op dat de bevolking krimpt en dat er nog maar 600 woningen in de komende 10 jaar gebouwd kunnen worden. Daarbij:  50% van de agrarische bedrijven gaat stoppen en je hebt een mix die de gemeentelijke politiek voor grote uitdagingen plaatst. De provincie, ook vanuit haar taak van financieel toezicht zou daarbij kunnen helpen om investeringen te kunnen handhaven of te helpen bij een vernieuwingslag in de voorzieningen. Daarnaast is het zaak om maatwerk in het streekplan te hebben om creatieve mogelijkheden in het buitengebied mogelijk te maken. Het gaat dan wel om onderscheidende functies (niet de dertigste theetuin) en om functies die geen overlast of zichtvervuiling van het buitengebied realiseren.

De eeuwige A15

Later vanmiddag in het Wijnfort in Lent. Circa 100 mensen aanwezig voor een discussie over de A15 verlengen. De besluitvorming over de A15 begon bij het huwelijk van mijn ouders in 1962. De economische argumenten zijn solide: er ligt een bottleneck in de verbinding van Rotterdam naar Duitsland; het regionale bedrijfsleven is minder goed ontsloten, de verzorgingsgebieden van Arnhem en Nijmegen worden verkleind. De huidige infrastructuur in de stadsregio is niet berekend op nog 30.000 woningen er bij. Je zou ook kunnen uitrekenen dat de A15 verlengen aan brandstof bespaart als de Pleyroute wordt genomen. Kortom het is ook nog wel ecologisch verantwoord. Charlie Aptroot (VVD) zei wat onzin wegen met 2×4 en 2×5 rijstroken maar gaf de deal dat het Rijk voor een weg zorgt, en de Provincie voor een inpassing. Goeie deal. Voor die deal wil ik met D66 gaan, als de inpassing de vorm van een tunnel onder het Pannerdensch kanaal heeft. Gedeputeerde van Haaren wringde zich in bochten om feitelijk geen commitment aan te gaan met de melding dat de provincie geen geld heeft. De zaal fluisterde en dacht aan de 4,5 Mld Nuon-Gelden. Toen ik haar daar later over aanspraak zei ze dat dat geld anders bedoeld is. Ik dacht dat het was om te investeren. Dus dacht ik dat de A15 een goede investering zou zijn (net als een goede IJssellijn en duurzame Emper en Epserbochten). Mij bekruipt het gevoel dat dit college met de rente sinterklaas wil spelen maar de grote problemen niet wil aanpakken.

Van Haaren liet weer eens het gezicht zien van een Provincie die geen probleem wil oplossen, wil de Provincie zichzelf dan oplossen? Het is tijd voor Nieuwe Energie voor Gelderland.