Leiderschap voor Gelderland

The fierce urgency of now

Ik ben geen kandidaat lijsttrekker omdat het na 28 jaar lidmaatschap van D66 mijn beurt is, of omdat mijn leeftijd en ervaring dat rechtvaardigt. Ik ben kandidaat lijsttrekker omdat dit het moment is, in het midden van een financiële crisis en een duurzaamheidcrisis, om de relatie tussen markt en overheid opnieuw uit te vinden. Het is ook een moment waarin overheden echt moeten kiezen. Gelderland kan kiezen omdat ze aan de vorige eeuw een vermogen van 4 Miljard Euro overgehouden. Daarmee kan ze ook investeren in nieuwe energie voor Gelderland. Gelderland heeft nu politiek leiderschap nodig dat kan acteren op het grensvlak van politiek en samenleving. Ik heb 28 jaar de politiek van de zijlijn, als fan, waterdrager en inspreker gevolgd ik ben 20 jaar actief voor bedrijven en mensen die bedreven zijn in innovatie en creativiteit.

Leiding geven

Donderdag werd me in Wageningen toegeworpen dat ik bestuurlijk en leidinggevend ben ingesteld. Natuurlijk ben ik leidinggevend ingesteld. Als oudste van de kleinkinderen, vader van twee kinderen en leidinggevende en ondernemer ben ik onderhand 15 jaar aan het besturen en leidinggeven. Dat doe ik het liefst aan eigenzinnige mensen die graag het goede, goed doen en ook heel erg goed weten hoe ze het goed kunnen doen, en liefst nog beter. Besturen, dat is denkkaders en voorwaarden scheppen om goed te werken. Leidinggeven is richting geven, over de schouder meekijken, vragen stellen en antwoorden zoeken. Een af en toe de stand opnemen, terugkijken en de koers verleggen.

Als je echt lijsttrekker wilt worden, zoals ik ook wil,  dan moet je niet bang zijn verantwoordelijkheid te nemen, lijnen uit zetten en verantwoording vragen en afleggen. Daarbij heeft D66 met de aparte verkiezing voor de lijsttrekker  een sterker mandaat gegeven aan de eerste op de lijst. Ik ga geen verstoppertje spelen: er is leiderschap nodig zowel binnen Gelderland, binnen D66 als binnen D66 Gelderland. Ik wil die leiding geven. Ik heb wel 15 jaar leiding gegeven aan professionals en ook binnen de partij leiding gegeven aan eigenwijze en bevlogen mensen. Leiding geven is vooral het samen ontwikkelen van een visie, het bewaken van die visie en coachend optreden.

Daarbij blijft een leider een meewerkend voorman, ook voor de minder leuke klusjes. Je kunt niet aansturen wat je zelf niet kunt maken. Een leider speelt gewoon mee, gaat op werkbezoek, en gaat ook canvassen. Ivoren torens zijn mooi, maar je bent er vooral kwetsbaar in.

Verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal

De leden van de eerste kamer worden gekozen door de statenleden. Op basis van de uitslag van 9 juni gaat het om 5 senatoren, 3,2 Mln Inwoners vertegenwoordigen. Dat wil zeggen dat er één senator namens Oost-Nederland gekozen wordt. Nu we maar twee tweede kamerleden van buiten de Randstad hebben (maar Gelderland heeft met Alexander Pechtold wel de hoofdprijs) is het zaak dat de landsdelen goed vertegenwoordigd worden. De kandidatenlijst wordt weliswaar door de leden vastgesteld met inachtneming  van een stemadvies, maar ik vind dat de Statenfracties in enige mate van het advies mogen afwijken. Als een Gelderse kandidaat op plaats 6 staat, dan zouden we kunnen afwijken van het stemmen voor een niet Gelderse nummer 4.

Verbinden tussen provincie en gemeentes

De Statenfractie is de schakel tussen de lokale besturen. Nu in Gelderland D66 in veel gemeentes bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt is het verzekeren van een goede communicatie tussen Statenfracties en lokale fracties van groot belang. Dat is van belang bij bezuinigingen en ook bij investeringen. De effecten van beleid moeten dan bekend zijn en mogen niet als een verrassing komen. Ik wil vanaf augustus het gesprek met de grootste afdelingen en fracties aangaan, daar waar D66 medebepalend  is in Raad en College. Een Statenfractie moet niet de telefoon pakken als er een actueel onderwerpen speelt, het moet de omstandigheden in  de beeldbepalende plaatsen kennen, van Wageningen tot Berkelland.

Verbinden met de andere provincies en met de Tweede en Eerste Kamer is evenzeer van belangrijk. Ook Noord-Brabant beschikt over financiële reserves en met Overijssel is er al veel samenwerking. Ik heb de afgelopen maanden al contacten vernieuwd met de andere fracties. Het landelijk programma neemt een voorzet op de reorganisatie van het provinciaal bestuur, dat ook voor mij het uitgangspunt is voor de toekomst van het middenbestuur. Nauwe verbindingen zijn  van belang, o.a. met D66 Senator Hans Engels die auteur is van het programma op dit punt.

Leiderschap is verbinden en ook de verbindingen leggen om invloed te hebben.