ONDERSTEUNINGSVERKLARINGEN KANDIDAAT LIJSTTREKKER D66

 

ONDERSTEUNINGSVERKLARINGEN KANDIDAAT LIJSTTREKKER D66

De kandidaat dient van tenminste 5% (166) van de stemgerechtigde leden uit Gelderland ondersteuningsverklaringen voor te leggen. De peildatum voor het stemrecht ten behoeve van de ondersteuningsverklaringen is 05-04-2018 De ondersteuningsverklaringen bestaan uit een naam, lidnummer en handtekening en dienen in een keer (gescand of fysiek) bij de kandidaatstelling gevoegd te worden.

 

Hierbij verklaren de hieronder genoemde leden dat zij MICHIEL SCHEFFER steunen in zijn wens lijsttrekker te worden van de lijst D66 GELDERLAND ten behoeve van de Provinciale Staten verkiezingen, welke gehouden worden op 20 maart 2019.

 

  1. Naam:                                                                                             Lidmaatschapsnummer:

Handtekening:                                                                          Woonplaats:

 

……………………………………………….

 

  1. Naam:                                                                                             Lidmaatschapsnummer:

Handtekening:                                                                          Woonplaats:

 

……………………………………………….

 

  1. Naam:                                                                                             Lidmaatschapsnummer:

Handtekening:                                                                          Woonplaats:

 

……………………………………………….

 

  1. Naam:                                                                                             Lidmaatschapsnummer:

Handtekening:                                                                          Woonplaats:

 

……………………………………………….

 

  1. Naam:                                                                                             Lidmaatschapsnummer:

Handtekening:                                                                          Woonplaats

 

……………………………………………….