Meer aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt

Engagement zit niet in je mening maar in wat je doet. Besturen is dan ook een zaak van doen. De daden bepalen de visie, niet de mooie woorden. Besturen doe je vanuit een opdracht, dat kan een politieke opdracht zijn, maar dat kan ook een Grondwettelijke opdracht zijn. Artikelen 19/21 zijn ook voor de Provincie Gelderland de leidraad: zorgen voor voldoende werkgelegenheid, bestaanszekerheid en spreiding van welvaart. Veel mensen vinden zelf een weg op de arbeidsmarkt, daar is natuurlijk wel goed onderwijs voor nodig.

Meer aandacht van de overheid moet uitgaan naar mensen die een opleiding gekozen hebben die minder aansluit op de arbeidsmarkt, die technologische ontwikkelingen niet konden bijhouden, die door leerproblemen een tweede kans nodig hebben of zij die naar Nederland vluchten en voor langere tijd hier een bestaan moeten opbouwen. Ik voer geen beleid vanuit studies of studeerkamers. Ik ga op stap en in gesprek. Zo heb ik al meer dan 10 scholen (VMBO, MBO, HBO) bezocht en meer dan 100 bedrijven in de hele provincie. Zien hoe werk veranderd, spreken met mensen over wat dat voor hun betekent, en daar ons beleid bij aansluiten.

Op oudjaarsavond heb ik acht vluchtelingen uit Iran en Soedan bij ons thuis uitgenodigd. Gevlucht omdat ze vervolgd werden door hun christelijk geloof. We hadden een multiculturele maaltijd gekookt, en na het eten gedanst. Om 12.00 uur prosecco en oliebollen, op z’n Nederlands. Het gesprek gaat dan over waar ze vandaan komen en waar ze heen willen. Zo snel mogelijk een taal en vak leren. Vaak een ander vak dan ze hadden, of in elk geval na bijscholen. Want een zilversmid heeft meer kans in de metaal, een loodgieter moet de nieuwe installatietechnieken bijleren, een schoenmaker zal een nieuwe leest vinden. Vooral vluchtelingen met een technische achtergrond of ervaring in de bouw hebben goede kansen. Net als Nederlanders met die expertise trouwens.

Voor kerst heeft de provincie Gelderland het bureau K+V en Hans Giesing, oud wethouder van Arnhem en vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk gevraagd om te kijken hoe vluchtelingen met status sneller kunnen integreren in Nederland en kunnen voorzien in een inkomen en een bijdrage aan onze economie en samenleving. Er is de afgelopen door enorm veel vrijwilligers, werkgevers en scholen geexperimenteerd. Het is nu tijd om de kennis van die experimenten te delen en breder toe te passen.