Vierde industriële revolutie komt uit de regio

Europa staat aan de vooravond van een industriële renaissance. Dertig jaar lang heeft Europa afgezien van een echt industriebeleid. De kenniseconomie zou ons verder helpen, maar het belang van ambacht en technische vakkennis is veronachtzaamd. Er is ingezet op topsectoren zonder de verbinding te leggen met maakindustrie. Er is vertrouwd op een financieel flitskapitalisme, terwijl echte welvaart moet komen uit de echte economie.

Deze inzet heeft geleid tot een scherpe tweedeling tussen hogeropgeleiden en lageropgeleiden. De Brexit is deels te wijten aan deze tweedeling en aan een langdurige verwaarlozing van de industrie in Engeland. De Brexit-stem was het sterkst in de regio’s waar in de jaren tachtig de mijnen sloten, waar de textielindustrie naar Azië verdween en waar de metaalindustrie de slag van Duitsland verloor. Na een zware de-industrialisering in de jaren tachtig heeft het Verenigd Koninkrijk te veel op de markt vertrouwd.

Het kan en moet anders. Moderne industrie is de plaats waar vakmensen op eigen kracht samenwerken voor een sterk resultaat. In de provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant past dat in een cultuur van modern ‘naoberschap’. Hier is men trots op vakmanschap, gericht op samenwerking en bewust van de grote maatschappelijke uitdagingen. Industrie leidt tot sterke binding met de omgeving, zoals we terugzien in het verenigingsleven in Twente, de sportclubs in de Achterhoek en het culturele klimaat in Eindhoven. Dit stuk Zuidoost- Nederland is deel van het industriële ‘hartland’ van Europa dat Duitsland omvat en tot Noord-Italië gaat.

De lichten voor een industriële renaissance in Europa staan op groen. Europese kwaliteitsproducten zijn steeds meer in trek in de wereld. Steeds meer bedrijven halen hun productie terug naar Europa (reshoring). Azië is niet meer zo goedkoop en heeft moeite zijn productie op een hoger niveau te krijgen. Bedrijven die sneller willen inspelen op de wens van de klant, gaan weer dichterbij produceren. Dat gebeurt onder andere door sterkere samenwerking in regionale productieclusters in Zuidoost-Nederland rond wereldbedrijven als ASML, Remeha en Thales.

De vierde industriële revolutie komt niet uit Den Haag, maar uit de regio. Een industriële renaissance is gebaseerd op nieuwe ontwikkelingen, zoals robotica, big data, ketenomkering, waarbij maatwerk en duurzaam produceren de norm wordt. In Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant wordt met deze thema’s geïnnoveerd, geëxperimenteerd en samengewerkt. Van tekentafel tot vrachtwagen. Dat doet we niet alleen, maar in allianties met dertig Europese industrieregio’s binnen het Vanguard Initiative, een internationale interregionale samenwerking.

Wij pleiten voor een sterk industriebeleid dat inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. Zuidoost-Nederland heeft aangetoond van een traditionele naar een moderne industrie over te kunnen gaan. Industriebeleid vraagt om een lange adem en meer ruimte op regionaal niveau om samenwerking vorm te geven. We willen afstappen van het knellende topsectorenbeleid en kunnen kiezen voor regionale sterktes binnen Europese allianties. Zuidoost-Nederland wil de ruimte hebben om te kunnen investeren, ook via nieuwe instrumenten zoals het Junckerfonds en het Nederlands Investeringsagent-schap. We willen meer regionale vrijheid voor samenwerking tussen onderwijs en ondernemers. Geef de regio’s de ruimte en wij geven de vierde industriële revolutie ervoor terug.

MICHIEL SCHEFFER (D66)BERT PAULI (VVD) EN EDDY VAN HIJUM (CDA)GEDEPUTEERDEN ECONOMIE IN RESP. GELDERLAND en NOORD-BRABANT EN OVERIJSSEL