Onderhandelingen en collegevorming

Na de verkiezingen is het een hele overgang naar de fase van informatie en onderhandelingen. Voor de inzet van de onderhandelingen verwijs ik naar mijn inbreng in het duidingsdebat van donderdag 26 maart. Het coalitieakkoord werd verdedigd door mijn opvolger Fleur van der Schalk op 29 april 2015. Beide betogen zijn te vinden op de site van D66 Gelderland.

Op 29 april werd ik gehoord, voorgedragen, gekozen, benoemd en beƫdigd als Gedeputeerde van Gelderland, namens D66. In het constituerend beraad van het nieuwe college kreeg ik als portefeuille Economie, incl coƶrdinatie, bedrijfsterreinen, detailhandel, innovatie, onderwijs&rabeidsmarkt en buitenlandse betrekkingen waaronder de Europese lobby. Ik noem het kort te gaan: economie, onderwijs en Europa.

een week ziet er al volgt uit: op maandag heeft een gedeputeerde P-beraad. Dat is het portefeuilleberaad, waarin met ambtenaren alle dossiers worden doorgesproken. op dinsdag heb ik college van Gedeputeerde Staten, vaak met lunch soms lange door een strategisch beraad. Dinsdagavond is er fractievergadering van D66. woensdag wordt geblokkeerd voor commissies en vergaderingen van provinciale staten. Dan blijft er donderdag en vrijdag over voor werkbezoeken en voor lobbywerk in Brussel.

Gelukkig ben ik ondersteund door veel ambtenaren.

Mijn secretaresse is Ayse Goktekin bereikbaar op a.goktekin@gelderland.nl. Mijn woordvoerder is Michel Hulsink bereikbaar op m.hulsink@gelderland.nl