VVD-kiezer vaak eens met standpunten D66

 Arnhem, 17 maart 2015 – Kiezers die in 2012 bij de Tweede Kamerverkiezingen hun stem op de VVD uitbrachten, zijn het vaak eens met de standpunten van D66. Dit blijkt uit een recentelijk door Maurice de Hond uitgevoerd onderzoek naar het stemgedrag van Gelderlanders. De VVD-kiezer kan zich vooral vinden in twee belangrijke standpunten die D66 Gelderland in haar verkiezingsprogramma heeft staan namelijk het verlenen van kredieten aan innovatieve bedrijven en het plaatsen van zonnepanelen op scholen.

Kredietverlening innovatieve bedrijven

Van de VVD-kiezers vindt 86% het goed dat Gelderland kredieten verleend aan innovatieve bedrijven voor meer banen en economische groei aangezien banken weinig leningen verstrekken hiervoor. D66 wil een fonds van 300 miljoen euro voor financiering van het MKB. Het gaat hier voor financiering via participaties, leningen en garantstellingen aan doorstarters, innovatieve bedrijven die 3 tot 5 jaar oud zijn, en om MKB’ers die al enige tijd bestaan maar extra financiering nodig hebben voor groei. Deze groei moet wel gebaseerd zijn op unieke patenteerbare kennis of/en op investeringen in machines en apparatuur die een grote duurzaamheidswinst opleveren in materiaalgebruik, water of energie. Dit levert naar schatting zo’n 20.000 banen op.

Investeren in zonnepanelen

De stelling ‘Gelderland kan beter investeren in zonnepanelen op schooldaken dan kernenergie toestaan langs de rivieren’, levert onder de VVD-kiezers een positieve respons op van 75%. Driekwart van de VVD-kiezers verkiest daarmee duurzame energie boven kernenergie. D66 wil dat er een regeling komt gericht op leningen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in publieke gebouwen (zonnepanelen op schooldaken) en terreinen (sportvelden), of in sociale woningbouw. De aanvrager kan hier de eigenaar van de gebouwen zijn of verenigingen van gebruikers, dan wel bedrijven die de gehele energievoorziening voor hun rekening nemen (zogenaamde ESCO’s). D66 Gelderland stelt voor 70 miljoen beschikbaar te stellen voor de periode 2015-2019, waarvan de helft revolverend en de andere helft in de vorm van subsidies. Toewijzing gaat via jaarlijkse tenders waarbij de maximale besparing op inzet van fossiele brandstoffen het uitgangspunt is.