D66: Investeren in Gelderland

D66 Gelderland staat voor meer banen, minder lasten, beter onderwijs: zo leest u in ons verkiezingsprogramma van D66 Gelderland. We komen uit de zwaarste crisis van de laatste 100 jaar. Mensen hebben weer behoefte aan hoop en perspectief  voor henzelf en voor hun kinderen.  Het gaat dan om investeringen in innovatieve bedrijven,  zonnepanelen op de schooldaken en goede voorzieningen in dorpen en steden.

Meer banen

Volgens D66 zijn investeringen nodig voor meer banen. Elke dag gaan 200.000 Gelderlanders in een andere provincie werken. Niet alleen voor hen zijn meer banen nodig, maar ook voor nieuwe generaties. Gelderland moet niet alleen een mooie woonprovincie zijn, maar ook weer een werkprovincie worden. D66 wil daarom investeren in een nieuwe economie. Gelderland heeft € 4 miljard aan vermogen. D66 Gelderland wil dit niet langer beleggen in Franse staatsleningen, maar investeren in innovatie en duurzaamheid.

Minder lasten

D66 wil dat de provincie eenvoudiger en toegankelijker wordt voor zaken die de inwoners aangaan. Van kleine subsidies voor energiebesparing en vergunningen tot aan aanvraagprocedures die vereenvoudigd moeten worden. D66 wil, net als in de VS, normen voor de maximale tijd die nodig is om formulieren in te vullen en om aanvragen te honoreren. Zo worden inwoners snel geholpen, blijven leges laag en kunnen lasten verlicht worden. D66 Gelderland wil een bestuur dat met mensen meedenkt, dat initiatieven van mensen versterkt.

Beter onderwijs

D66 is een voorvechter van beter onderwijs in Gelderland. Kennis is belangrijker voor het concurrentievermogen en goed onderwijs vergroot de kans op meer banen. D66 wil scholen helpen in te zetten op energiebesparing en met het financieren van zonnepanelen en warmtekrachtinstallaties. Dat geeft en lagere energierekening en meer geld voor een vakleerkracht gym. Een belangrijke taak is volgens D66 om te zorgen voor een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. D66 Gelderland wil daarom meer aandacht voor technisch onderwijs, goede technieklokalen, stages en leerwerkplekken.

Wie mag er stemmen op 18 maart?

Alle kiesgerechtigde inwoners van Gelderland mogen stemmen. Je bent kiesgerechtigd als je op de dag van de verkiezingen 18 jaar bent, in de provincie Gelderland woont en de Nederlandse nationaliteit hebt.

Provinciale staten verkiezingen zijn ook van invloed op Eerste Kamerverkiezingen

Uw stem telt dubbel op 18 maart: een stem om te hervormen in Den Haag en een stem om te investeren in Gelderland. Nu Vooruit!