D66 Gelderland: naar een lerende samenleving

D66 wil meer banen, minder lasten en beter onderwijs. Om dit te bereiken heeft D66 Gelderland tijdens de Onderwijsweek in Apeldoorn bij het Center of Excellence New Media Technologies het plan ‘De lerende economie aanjagen’ gelanceerd. Primaire doelen zijn de arbeidsproductiviteit met 2 % per jaar verhogen, een banengroei van 2 % per jaar en zoveel mogelijk mensen de kans geven een leven lang te leren. Zo wordt de provincie een broedplaats en trekpleister voor talent en komen er volop kansen voor nieuwe uitdagers en de voortschrijdende technologie. Met dit plan voor werkgelegenheid, arbeidsmarkt èn onderwijs wil D66 dat er meer banen komen en beter onderwijs. Gelderland heeft een jaarlijkse banengroei nodig van 2% per jaar, tot 2021 ruim 60.000 banen meer dan nu verwacht wordt.

In de lerende economie realiseren bedrijven een hogere productiviteit, werken ze in internationale ketens en innoveren bedrijven op alle niveaus snel en slim. Zij zijn voortdurend op zoek naar direct toepasbare kennis en kunde. Het verdienvermogen neemt toe. Medewerkers willen zichzelf ontplooien, leren hun leven lang, staan in direct contact met onderwijsinstellingen, overleggen met externe collega’s, zijn op zoek naar uitdagingen en stappen makkelijker over naar een nieuwe werkomgeving. Onderwijsinstellingen leren leerlingen om nieuwe kennis en vaardigheden te blijven verwerven, in een open leercultuur. Het postinitiële onderwijs wordt sterk uitgebreid. Scholen verzorgen bijscholing in en voor bedrijven, bedrijven denken mee over de curricula van opleidingen. Het regionale niveau biedt voor de lerende economie het beste platform. Regionale samenwerking loopt via flexibele netwerken en bestaat uit het onderling overleggen, het uitwisselen van kennis en ervaringen, mensen aan elkaar uitlenen of bij elkaar stages laten lopen, samen ontwikkelen, samen de markt op, samen produceren etc. etc.

De verantwoordelijkheid voor de regionale economie is nadrukkelijk bij de provincies neergelegd. Alhoewel de provincie in het onderwijs geen expliciete verantwoordelijkheid heeft, neemt dat niet weg dat de provincie in dit plan het agenderen, initiëren, aanjagen, stimuleren en promoten van de lerende economie in al zijn facetten op zich neemt. Net zoals de provincie bij het ontwikkelen van de nieuwe omgevingsvisie een dergelijke uitnodigende en stimulerende rol met succes op zich genomen heeft. D66 zet in op een hoog ambitieniveau. Voldoende uitdagende en betekenisvolle banen zijn ook een groot goed. Het aanjagen van de lerende economie is een andere en vernieuwende rol voor de provincie. D66 gaat graag in gesprek met de andere politieke partijen over hoe het best het plan voor het aanjagen van de lerende economie kan worden aangepakt.

D66 Plan ‘De lerende economie aanjagen’ Mocht u naar aanleiding van dit persbericht meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met: Michiel Scheffer, lijsttrekker en fractievoorzitter D66 Gelderland,scheffer@noeton.nl, tel. 06-53576950