D66 Bij Landelijk Ruimtelijke Ordeningsdebat

Morgen ben ik als enige D66 lijsttrekker bij het debat van Platform 31, het landelijke platform voor ruimtelijke ordening in Den Haag. De provincie is sinds 2010 de eerste overheid als het gaat om regionale economie en ruimtelijke ordening. Een uitdaging die ik als sociaal geograaf sinds 2011 in de commissie Ruimtelijke Ordening van Gelderland heb opgepakt. Zo was ik in 2014 initiatiefnemer van een motie om burgers beter te betrekken bij ruimtelijke plannen. Burgers willen graag meedenken over hoe we waterveiligheid, duurzame energie integreren in onze leefomgeving. Ook in 2015-2019 een grote uitdaging. De standpunten van D66 Gelderland over Ruimtelijke Ordening staan hier op onze D66 Gelderland site.