Stedelijke herverkaveling dringend nodig om binnensteden weer aantrekkelijk te maken

Arnhem, 4 maart 2015, “Ontwikkel een gezamenlijke visie binnensteden, schaf branchebeperkingen af en laat stedelijke herverkaveling toe” daar pleitte D66 Gelderland lijsttrekker Michiel Scheffer voor tijdens het Groot Gelders Verkiezingsdebat van 3 maart.

In de nieuwe omgevingsvisie van Gelderland zijn de steden erkend als motoren van de Gelderse economie. Er werken veel mensen in de binnenstad en veel van hen zijn ondernemers of werknemers in de detailhandel of de horeca. D66 Gelderland heeft de afgelopen 4 jaar herhaaldelijk aandacht gevraagd voor het achterstallige onderhoud van Gelderse binnensteden.

D66 Gelderland heeft een plan gelanceerd voor de provinciale staten om te zorgen voor vitale binnensteden en dorpskernen. Onderdeel van het plan is het actief gemeenten, burgers en bedrijven uit te nodigen om te komen met plannen, waarvoor de provincie denkkracht en daadkracht kan leveren.

Gesproken wordt over binnensteden, maar ook kernen met een centrumgebied tevens verzorgingsgebied worden bedoeld. De omvang van dat gebied kan verschillen tussen het buitengebied van de kern en de gehele provincie, maar een dorp of stad kan ook een culturele en toeristische betekenis hebben.

Stedelijke herverkaveling
Via stedelijke herverkaveling kunnen compacte en aantrekkelijke gebieden met een goede loop worden gerealiseerd. De provincie moet experimenten blijven bevorderen en in samenhang met een landelijk wettelijk kader een revolverend financieel instrumentarium ontwikkelen. Daar waar cultureel erfgoed aanwezig, kan de provincie restauratie en hergebruik bevorderen.

Het plan van D66 Gelderland voor de binnenstad is hier te lezen.

Meer informatie over stedelijke herverkaveling is hier te lezen.