D66: Revolverende Fondsen Werken voor Gelderland

In Nederland wordt bijna 70% van de kredietaanvragen door het mkb bij banken afgewezen. Ter vergelijking: in Duitsland is dat slechts 13%. Het gebrek aan investerings­bereidheid de grootste belemmering is om uit de crisis te komen. D66 wil de omslag bereiken door te investeren via duurzame financiering.

Enorme mogelijkheden mkb benutten

Om het mkb voldoende kansen te geven, moet provincie Gelderland met een extra impuls het investerings­vermogen van de economie verhogen. Dat werkt voor de banen van nu en de banen van morgen. Halverwege februari 2015 bezochten de kandidaat-Statenleden van D66 Gelderland twintig bedrijven die via een revolverend fonds van de provincie geld hebben ontvangen. Conclusie: het is prachtig dat we kunnen innoveren, maar we willen ook produceren. Daarvoor is geld nodig. Innovatie werkt pas echt als het ook banen oplevert.’

Geld steeds opnieuw uitlenen

Als het aan D66 ligt, wordt de komende jaren € 1,2 miljard in Gelderland. Niet zomaar investeren, maar investeren via duurzame financiering met revolverende fondsen. Dit is een beproefde manier die ervoor zorgt dat het uitgeleende geld door aflossing weer terugvloeit in het provinciale (revolverende) fonds. Op dat moment is het weer beschikbaar voor nieuwe leningen en zo kan geld steeds opnieuw worden uitgeleend. Het voordeel hiervan is dat de middelen tot in lengte van jaren inzetbaar blijven. Hierdoor maakt eenmalig subsidiëren plaats voor duurzaam financieren. Het vormt dus een goed alternatief voor het traditionele subsidiëren met bijdragen.

Er bestaan in Europa ongeveer 800 revolverende fondsen, die beheerd worden door lokale/regionale overheden. Nederland loopt achter in de ontwikkeling van dergelijke fondsen. In de afgelopen Statenperiode is op initiatief van D66 Gelderland een begin gemaakt met financiering via revolverende fondsen. De provinciale staten stellen de kaders op voor de fondsen. De Provinciale Participatie Maatschappij beheert de fondsen. Dat wil zeggen dat ze de investeringen selecteert, de bedrijven begeleidt in hun groei en de doorverkoop van de participatie naar 5 jaar verzorgt.  De methodiek blijkt succesvol: risico’s worden voldoende afgedekt door de waarborgen in de systematiek. Het is nu tijd voor verdieping en verbreding.

Nieuwe groei

D66 wil de economie de ruimte geven, met nadrukkelijke aandacht voor vernieuwing: hergebruiken en herstellen is even waardevol als nieuw kopen. Delen is het nieuwe hebben. Bedrijven bieden oplossingen in plaats van machines, diensten in plaats van producten en bedrijven ontdekken dat energiebesparing winst oplevert en dat de circulaire economie kosten bespaart. Dat garandeert volgens D66 een duurzame toekomst.

Elkaar versterken

De uitdagingen moeten samen worden opgepakt: overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen en de inwoners van onze provincie kunnen niets zonder elkaar. D66 wil niet met revolverende fondsen bepaalde projecten of bedrijven voortrekken, maar iedereen in Gelderland uitdagen met de beste plannen komen voor banen en duurzame groei. Hierin kan de provincie een belangrijke rol spelen als aanjager. Heeft U ideeen: meld ze ons.