Op elke Schooldak een Zonnepaneel

D66 ZONNEPANELEN OP ALLE GELDERSE SCHOOLDAKEN

Arnhem, 24 februari 2015 – D66 Gelderland wil investeren in energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Gedacht kan worden aan het beschikbaar stellen van gelden voor de opwekking van duurzame energie, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op schooldaken. De kosten die de scholen uitsparen door zelf energie op te wekken kan ingezet worden voor beter onderwijs.

Michiel Scheffer, lijsttrekker D66 Gelderland tijdens een debat voor lokale TV in het land van Maas en Waal: “ Scholen die zonnepanelen op hun daken leggen leveren een bijdrage aan de energietransitie. Daarnaast levert de besparing één parttime muziek of gymleraar op. Een win-win situatie dus”.

Als het aan D66 ligt wordt 1,2 miljard euro geïnvesteerd de komende jaren via ‘revolving funds’, voor duurzame energie, doorgroei of herstructurering van bestaande bedrijven en stedelijke ruilverkaveling en een woonimpuls, bijvoorbeeld het ombouwen van kantoren naar woningen

70 miljoen voor het opwekken van duurzame energie in publieke gebouwen
D66 wil dat er een regeling komt gericht op leningen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in publieke gebouwen (zonnepanelen op schooldaken) en terreinen (sportvelden) of in sociale woningbouw. De aanvrager kan hier de eigenaar van de gebouwen zijn of verenigingen van gebruikers dan wel bedrijven die de gehele energievoorziening voor hun rekening nemen (zogenaamde ESCO’s). D66 Gelderland stelt voor 70 miljoen beschikbaar te stellen voor de periode 2015-2019, waarvan de helft revolverend en de andere helft in de vorm van subsidies. Toewijzing gaat via jaarlijkse tenders waarbij de maximale besparing op inzet van fossiele brandstoffen het uitgangspunt is.


Einde Persbericht

—————————————————————————————————————————————————-

Noot voor de redactie:

 

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met: Michiel

Scheffer, lijsttrekker en fractievoorzitter D66 Gelderland,scheffer@noeton.nl, tel. 06-53576950.