Lokale Partijen weten beter

Je campagne baseren op het bekritiseren van andere partijen is nooit de sterkste kant van een campagne. Bovendien vereist het Nederlands politiek stelsel door de lage kiesdrempel en onze politieke pluriformiteit, coalitievorming. Dan kun je beter verschillen zien als aanvullend. Dat lukt niet altijd, ik kan me geen voorstelling maken van hoe D66 en PVV samen een beleid kunnen vormen en uitvoeren.

D66 heeft gekozen voor een campagne met eigen voorstellen zoals:

Investeren in Gelderland

Investeren in binnensteden en dorpskernen

Investeren in Duurzame Energie

Investeren in MKB en Innovatie

We zullen de komende weken ook niet stoppen met voorstellen te doen om de Gelderse economie en samenleving robuuster te maken met oog op de nieuwe generaties. Kortom meer banen, beter onderwijs, lagere lasten. Die voorstellen komen niet uit het niets of uit onze eigen duim. Die zijn gebaseerd op gesprekken met 6000 burgers en bedrijven sinds 2015. Lokale partijen hebben niet het monopolie op het contact met burgers, en zelfs niet een streepje voor zoals lijsttrekker Ronald van Meygaarden van Lokale Partijen Gelderland, bij Omroep Gelderland beweerde. Ik heb alle gemeenten van Gelderland eenmalig gefietst, we hebben als fractie alle gemeenteraadsfracties van Gelderland twee keer bezocht. Alle statenleden wonen ergens in Gelderland: ze kopen hun brood, ze bezoeken hun huisarts, brengen hun kinderen naar school. Ze zien elke dag iets en spreken elke dag iemand.

Dat landelijke partijen centralistisch zijn klopt evenmin. D66 heeft een gedeeld gedachtengoed, maar elke provincie stelt haar eigen programma op. Daarbij weten de kiezers wat ze inhoudelijk aan een partij hebben. Ze worden bewogen door gevoel voor rechtvaardigheid, drang naar vrijheid, door Gods woord, Europese samenwerking of juist internationale solidariteit, zorg voor de ouderen of zorg voor de dieren. Dat zijn allemaal legitieme gevoelens en belangen. Wellicht hebben lokale partijen meer oog voor het lokale, maar provinciale politiek is ook vaak keuzes ten voordele van een plaats met haar inwoners ten nadele van anderen. Lokale partijen zullen op Gelders niveau ook die dilemma’s tegen komen. Natuurlijk hebben landelijke partijen het voordeel van landelijke ondersteuning, net als lokale fracties van D66 inhoudelijke steun krijgen de statenfractie.

Ik daag de LPG en de LBG om te komen met een visie en standpunten over Gelderland.