D66: Concrete Investeringen in Gelderland

Na de presentatie van ons plan vorige week: Investeren in Gelderland, kreeg D66 Gelderland veel vragen zoals “Maak het concreter”. Nu moet de provincie geen ideeën voorschrijven, maar ik wil graag drie voorbeelden geven van wat in de afgelopen vier jaar is gebeurd en i de komende vier jaar zou kunnen gebeuren.

Micreos, Wageningen

Een van de meest succesvolle bedrijven waar PPM OOST namens Gelderland in heeft geïnvesteerd is Micreos Dit bedrijf uit Wageningen ontwikkelt antibacteriële producten op basis van fagen-technologie, ter verbetering van de voedselveiligheid en voor toepassingen in de gezondheidszorg. Het bedrijf ontwikkelt onder andere een product tegen MRSA. De groeiende resistentie tegen antibiotica vraagt om alternatieve antibacteriële producten. Fagen zijn de meest voorkomende micro-organismen op onze planeet en zijn de natuurlijke vijand van de bacterie. Met fagen en faag-enzymen kunnen gevaarlijke en onwenselijke bacteriën gericht bestreden worden, terwijl de ‘goede’ bacteriën ongemoeid blijven. Micreos werkt aan de lancering van een product tegen MRSA. Verder richt het bedrijf zich op de commercialisering van de gepatenteerde producten, ter bestrijding van Salmonella en voor huidaandoeningen die mede door bacteriën veroorzaakt of verergerd worden, zoals Psoriasis.

Ik sprak Mark Offerhaus CEO van Micreos in November. Micreos is klaar voor de volgende stap. De markt is nu ontwikkeld maar de productie moet opgevoerd worden. Micreos wil zowel In de VS als in Europa fabrieken van ca. 100 man opzetten om op schaal te kunnen produceren. Belangrijk voor de gezondheid van veel mensen en ook hoogwaardige werkgelegenheid. Daarvoor is een investering van 20 Mln nodig. Dat kan Gelderland nu niet bieden en dreigen de 100 arbeidsplaatsen elders te komen. Daarom pleit D66 Gelderland voor een industriegroeifonds voor bedrijven die een unieke technologie hebben, een wereldmarktpotentie en duurzaam produceren. Voor meer banen.

Lochem Energie

Ik heb Lochem Energie leren kennen tijdens de verkiezingscampagne van 2011. Een voorbeeld van hoe bewoners actief kunnen worden betrokken bij het opwekken en gebruiken van duurzame energie in de buurt. LochemEnergie kreeg het voor elkaar om honderden leden te krijgen voor hun coöperatie. Maar met de contributie van enkele tientjes contributie bouw je geen windmolen of zonnepark. Daar moet veel meer kapitaal voor nodig. LochemEnergie heeft al een eigen energiewinkel in de stad. Er zijn openbare laadpalen voor elektrische auto’s gekomen. Zonnepanelen van de coöperatie liggen op het dak van het gemeentehuis. Leden van LochemEnergie hebben de mogelijkheid de zonnepanelen te huren. Ze profiteren zo van de opbrengst van de panelen, zonder dat ze panelen op hun eigen dak hebben.

LochemEnergie heeft  financiële steun uit het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland (IIG) verkregen via PPM Oost. Zo hopen de Lochemers in de toekomst volledig duurzaam hun eigen energie te kunnen opwekken. Over een lange termijn kun je voor duurzame projecten een fatsoenlijke business case kunnen maken, anders heeft het geen zin eraan te beginnen. Maar in de opstartfase merk je dat het lastig is omdat de verdiensten dun zijn. Bij banken hoef je met je plannen voor duurzame energie in de beginfase niet aan te kloppen. Je hebt dus eigen vermogen nodig om de eerste jaren te overbruggen. D66 Gelderland stelt voor om meer risicodragend kapitaal te verstrekken aan coöperaties, aangevuld met een garantstelling voor leningen voor de looptijd. Als de coöperatie rendabel wordt de participaties gekocht door de deelnemers. De garantstelling wordt gedekt door een bescheiden premie. Die middelen zijn ook revolverend. Voor duurzame energie.

Gele Rijdersplein, Arnhem

Elke stad heeft een gebied waar de leegstand is toegenomen in de crisis. Op het Gele Rijdersplein staat op het eerste gezicht de meerderheid van de gebouwen leeg. Veel kantoren en vrijwel alle winkels zijn er weggetrokken. Het binnenplein is parkeerruimte geworden. De AKU fontein staat er verloren bij en zou volgens sommigen beter passen op de Markt. Het Huis der Provincie en de AKU fontein zijn van dezelfde architect. Het plan om de Jansbeek daar boven de grond te brengen zou in combinatie met groen in de stad een binnentuin in de stad creëren.

Het winkelgebied moet compacter, winkels die buiten dit gebied liggen moeten middels herverkaveling lege plekken in het aangewezen gebied gaan invullen. Rond het Gele Rijdersplein zou een groot deel van de kantoren een woonfunctie kunnen krijgen. Winkels en andere ruimte op de begane grond zou ongezoet kunnen worden in werkplaatsen of horeca. Eigenaren van vastgoed zullen moeten afwaarderen rekening houdende met de verdiencapaciteit van de huurder en investeren in het aanpassen van de functie om voor de toekomst van inkomsten verzekerd te zijn. Banken laten het afweten om deze transitie te financieren, de provincie kan deze rol vervullen met revolverende fondsen. Voor levendige binnensteden.