D66 wil 1,2 miljard investeren in Gelderland

Gisteravond maakte Alexander Pechtold, Fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer het plan van D66 bekend om 5 Miljard te investeren in de provincies. In Gelderland wil D66 1,2 miljard euro investeren via ‘revolving funds’, voor duurzame energie, doorgroei of herstructurering van bestaande bedrijven en stedelijke ruilverkaveling en een woonimpuls, bijvoorbeeld het ombouwen van kantoren naar woningen. Deze plannen zijn al maanden in voorbereiding met veel gesprekken met ondernemers, banken en private investeerders.

De ‘revolving fund’ methodiek is een beproefde manier van duurzaam financieren. Het vormt een goed alternatief voor het traditionele subsidiëren met bijdragen. Door aflossing komt het uitgeleende geld weer terug in het provinciale, revolverende, fonds en is op dat moment weer beschikbaar voor nieuwe leningen. Voordeel hiervan is dat de middelen tot in lengte van jaren inzetbaar blijven. Hierdoor maakt eenmalig subsidiëren plaats voor duurzaam financieren.

Energietransitie

D66 Gelderland wil een fonds van 600 miljoen euro voor energietransitie. Dat wil D66 verstrekken als participatie, risicodragend vermogen voor initiatieven zoals energiecooperaties. Dat zijn burgers en bedrijven die gezamenlijk investeren in duurzame energie zoals windmolens of warmtenetten. Daarnaast wil D66 langlopende leningen voor duurzame energieopwekking, zoals op de daken van scholen. Tenslotte voorziet D66 in garantstelling voor coöperaties en samenwerkingsverbanden van bedrijven en ESCO’s. ESCo staat voor Energy Service Company. Hierbij besteedt een eigenaar/gebruiker van een gebouw de energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe partij met als doel substantieel op energiekosten te besparen, meer kwaliteit te realiseren, minder vermogensbeslag te hebben in installaties e.d. en de eigen organisatie te ontlasten. Met 600 miljoen Euro kunnen 200 windmolens gebouwd worden, die elektriciteit leveren aan ca. 140.000 huishoudens (15% van Gelderland). Je kunt er ook 200 Biomassa installaties van betalen of ook 1 miljoen zonnepanelen, uitgaande van 33% aandeel in de investering.

Innovatief en Duurzaam MKB

Verder wil D66 een fonds van 300 miljoen euro voor financiering van het MKB. Het gaat hier voor financiering via participaties, leningen en garantstellingen aan doorstarters, innovatieve bedrijven die 3 tot 5 jaar oud zijn, en om MKB’ers die al enige tijd bestaan maar extra financiering nodig hebben voor groei. Deze groei moet wel gebaseerd zijn op unieke patenteerbare kennis of/en op investeringen in machines en apparatuur die een grote duurzaamheidswinst opleveren in materiaalgebruik, water of energie. Dit levert naar schatting zo’n 20.000 banen op.

Stedelijke vernieuwing

Ook wil D66 Gelderland een fonds van 300 miljoen euro voor stedelijke vernieuwing. Dit kan voor de ombouw van kantoren naar woningen. Dit fonds kan ook leningen vestrekken voor energiebesparing in de bestaande bouw of voor het bouwen van nulwoningen. Ook kunnen stedelijke herverkavelingsprojecten worden gefinancierd voor het verplaatsen van bedrijven in de dorp en stadskernen of het bevorderen van compacte winkelharten in steden en dorpen. Met 300 miljoen kunnen circa 30.000 woningen worden gerealiseerd.
D66 Gelderland wil met revolverende fondsen doorgaan op basis van de bestaande systematiek. De politiek stelt de kaders maar de specifieke projecten worden geselecteerd, beoordeeld en begeleid door professionele fondsbeheerders. De provincie werkt hierbij als co-investeerder en eist dat banken en marktpartijen mee investeren. Zo levert elke euro publieke vermogen, 3 euro investeringen op.

Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met: Michiel Scheffer, lijsttrekker en fractievoorzitter D66 Gelderland,scheffer@noeton.nl, tel. 06-53576950.