Tiel heeft niets aan de PVV

Woensdag 14 januari had de PVV een debatverzoek gedaan over de Stad en Regiocontracten. Met de stadscontracten en de regiocontracten wordt geprobeerd de economie te verbeteren, werkgelegenheid te bevorderen en de leefbaarheid te verbeteren. De PVV vindt de doelstellingen van de stad en regiocontracten “vaag en niet controleerbaar”. Als je niet op werkbezoek gaat en niet in gesprek met mensen gaat kan ik me dat voorstellen. Maar de PVV ging puur naar de boekhouding kijken. Mijn pleidooi was dat politiek niet alleen financieel moeten controleren maar ook de doelen moeten stellen en het behalen van die doelen moet beoordelen.

De PVV, die de grootste partij in Tiel was bij de laatste Europese verkiezingen, heeft een geschiedenis van tegen alles te zijn. Ik zal aantonen dat Tiel niets aan de PVV heeft.   

Blusboten op de Waal

Het begint al in 2011. Als de PVV zich tegen een subsidie aan de blusboten op de Waal keert is dat het omdat het “tegen subsidies is”. Gezien de stroom gevaarlijke stoffen die over de Waal worden vervoerd is het snel beheersen van explosiegevaar, vuur en vooral vervuilde rook toch echt in het belang van de inwoners van Tiel. Toen bleek dus al dat je pyromanen niet bij de brandweer moet aanstellen (en boekhouders zijn geen blussers).

Medel: meer banen

Later stemt de PVV tegen de uitbreiding van het bedrijfsterrein Medel, onder het mom dat ze onregelmatigheden in kruisposten aantreffen. De PVV kan de middenweg niet vinden tussen kruistochten en kruisposten, en verliest uit het oog dat op Medel banen in de logistiek komen op VMBO en MBO niveau, echt wat Tielenaren nodig hebben. Overigens stemt de PVV consequent tegen beleid op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Er valt veel te zeggen over de effectiviteit van dat beleid, maar het vergroten van instroom in techniek en het creëren van kansen voor mensen met een beroepsopleiding is voor veel Tielenaren van levensbelang. Overigens is de ROC Livor in Tiel uitgeroepen tot de beste ROC van Gelderland en een van de beste van Nederland.

Detailhandel en de Fruitcorso

PVV stemt telkens tegen stadscontracten (dus tegen een levendige binnenstad en ondernemers in MKB) Stadscontracten zijn een forse impuls voor moeilijke, langjarige stedelijke projecten die juist de kwaliteit van een stad enorm vergroten. Neem bijvoorbeeld de Westluidense Poort en de Burense poort waardoor de detailhandel in de binnenstad een impuls krijgt. Die impuls voor de detailhandel is nodig volgens de PVV omdat de “Fruitcorso aan slijtage onderhevig is”. De PVV geeft Tiel en de Betuwe nog een trap na met haar kwalificatie van het Fruitcorso.  Voor D66 is het een geweldig evenement, waar de hele Betuwe zich voor inzet en Nederland trots op is.  Maar de impuls om de detailhandel ondersteunen doet de PVV dan weer niet. Ook is de PVV voor vestiging van weidewinkels dat de dood in de pot is voor de binnenstad en de sluiting van de buurtsuper voor Henk en Ingrid. 

Kwetsbare wijken

De PVV stemt tegen woonimpulsplan en herontwikkeling de “Boomgaard” en de “Vinkenhof” Dat zijn alle twee projecten in “kwetsbare” wijken. Ze geven een enorme impuls aan leefbaarheid (meer groen, woningen worden weer geschikt gemaakt aan de nieuwe eisen, zelfs meer parkeergelegenheid (komen iets minder woningen terug bij Vinkenhof). Vinkenhof is ook cultureel-historisch van belang. De PVV heeft het sowieso niet zo op met kwetsbare wijken, want het ondersteunt ook niet het bezuinigen op energiekosten in huurwoningen (dus tegen koopkracht), het bouwen van goedkope woningen, het realiseren van leer-werkplekken voor mensen met problemen. Kortom de PVV houdt het liefst de voedingsbodem voor haar kiezers in stand. PVV stemt ook tegen jeugdcultuurfonds die de deelname van kinderen uit gezinnen met lage inkomens aan cultuurbeoefening (een muziekinstrument leren spelen) bevorderd. De PVV stemt ook nog eens tegen de verbetering van de regiotaxi voor mensen in de WMO.

Veilig achter de dijken

Toen ik dinsdag 13 januari in Tiel was, stond de Waal gevaarlijk hoog. Er moet niet veel meer bijkomen. En ook nu al sijpelt er water onder de dijken en is Tiel Oost erg nat. De PVV wil inspelen op de terechte weerstand van inwoners van Varik en Heesselt tegen de nevengeul. Maar die nevengeul is bedoeld om de inwoners van Tiel en Gorinchem droge voeten en veilige huizen te bieden. Ook is de PVV als er onvrede is voor co-creatie en betrokkenheid van burgers bij de inrichting van hun omgeving, terwijl de PVV wel tegen de omgevingsvisie heeft gestemd en tegen  een motie die co-creatie en betrokkenheid van burgers bij ruimtelijke ordening versterkt. 

PVV vindt D66 “Walgelijk”

Ik heb gisteren enkele van deze punten in het debat ingebracht. De PVV fractievoorzitter vond dat “walgelijk”. Ik wilde alleen maar aangeven dat de kiezers niets aan de PVV hebben. Dat is alleen maar treurig. PVV stemt tegen elke begroting van Gelderland: dus tegen investeren in een betere economie. Op al deze punten heeft D66 VOOR gestemd, anders dan de PVV. Dus als Tiel meer banen, beter onderwijs en een beter bestuur wil dan adviseer ik Tielenaren op D66 te stemmen. Dat bewijst Laurens Verspuij elke dag met steun van D66 in Tiel en dat bewijst D66 elke week in de Provincie Gelderland. En dat doen we niet alleen voor Tiel, maar voor heel Gelderland. D66: Nu Vooruit. Morgen loop ik samen met Laurens door Tiel.