D66: Kerstwens voor Gelderland

In de laatste peilingen van 2014 staat op een bandbreedte van 24 tot 27 in de Tweede Kamer. Omgerekend naar Gelderland zijn dat 8 zetels. Dat gaan we niet halen, zonder goede campagne. In die campagne gaat we inzetten op investeren in meer banen, beter onderwijs en in lagere bestuurslasten.

Ook de resultaten die we hebben geboekt mogen er zijn:

- Behoud van cultuur in Gelderland, zoals Het Gelders Orkest 
- Sinds deze week nachttreinen van en naar Arnhem en D66 Nijmegen
- 150 Mln geïnvesteerd in innovatie en banen
- Nieuwe energie: windvisie vastgesteld en Gelders energieakkoord

Op 10 Januari tijdens de jaarlijkse inspiratiedag en Nieuwjaarsborrel zullen we de speerpunten van de D66Gelderland Campagne presenteren
We kunnen in 2015 weer een grote stap maken, maar daar is ook geld voor nodig. 
Voor de verkiezingen van Provinciale Staten gaan we hard aan de slag om een goede campagne te voeren. We willen héél Gelderland bereiken met onze boodschap: dat willen we op stations, op straat en in alle brievenbussen. In alle regio’s moeten we zichtbaar zijn. Daarvoor hebben we jullie inzet nodig met tijd, als vrijwilligers, maar ook geld.

Nog 10.000 euro nodig

Een deel van dat geld hebben we al via donaties en een veiling vergaard. We zijn echter nog op zoek naar  € 10.000,-. Wil je bijdragen aan de Gelderse campagne? Maak dan 66 Euro over op onze Gelderland. Voor elke 100 Euro extra kunnen we een abri voorzien van een D66 Poster in de weken voor de verkiezingen. Voor 166 dus één bushalte, voor 266 twee bushaltes.

Je bijdrage (fiscaal aftrekbaar) kun je overmaken op NL07RABO0143877410 ten name D66 Gelderland, onder vermelding van ‘Campagne’.

Prettige kerstdagen, ik wens Gelderland een sterk D66 toe en Nieuwe Energie voor 2015

Michiel Scheffer – Lijsttrekker D66