Investeringen in duurzame scholen en woningen zijn échte banenplannen

Pechtold: “Investeringen in duurzame scholen en woningen zijn échte banenplannen”

D66-leider Alexander Pechtold wil dat het kabinet geld dat op de plank blijft liggen bij de sectorplannen van minister Asscher zo snel mogelijk vrijmaakt voor investeringen in energiezuinige scholen en woningen, omdat die échte banen opleveren.

Pechtold:

“Minister Asscher heeft € 600 miljoen gekregen om banen te creëren, maar over de effectiviteit van zijn sectorplannen bestaan grote twijfels. Bij gebrek aan plannen moet het geld niet op de plank blijven liggen. D66 zet een deel van het geld dan liever in voor echte banen in de bouw, door scholen energiezuiniger te maken en het bouwen van duurzame huizen aantrekkelijker te maken. Dat soort banenplannen kan Asscher toch niet weigeren?”

Pechtold doet zijn voorstel in een debat met premier Rutte over het klimaat- en energiebeleid van dit kabinet.

Betere schoolgebouwen voor onze kinderen

Michiel Scheffer, lijsttrekker en fractievoorzitter van D66 Gelderland, steunt deze oproep:

“Er is een duidelijke behoefte aan verduurzaming van schoolgebouwen. Gelderland biedt scholen “energieadviezen” aan. Ruim 50 scholen hebben daarvan gebruik gemaakt en een energiescan gehad. Daaruit blijkt dat er nog veel gedaan kan worden aan energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.”

In Nederland staan 7.500 basisscholen, 7.000 daarvan zijn 30 jaar of ouder en daardoor niet bepaald energiezuinig. Toch weigert minister Asscher tot nu toe binnen zijn sectorplannen ideeën goed te keuren om deze scholen energiezuiniger te maken.

Pechtold:

“De plannen van Asscher moeten geen ‘geld op zoek naar projecten’ worden. Laten we snel beginnen met het duurzaam renoveren van onze scholen. Dat draagt bij aan een oplossing voor twee van de grootste uitdagingen waar we nu voor staan in Nederland: het creëren van meer banen en het sneller werk maken van duurzame energie. Bovendien zorgen we er zo voor dat onze kinderen in betere schoolgebouwen les krijgen.”

Duurzame woningen aantrekkelijker

Voor de derde tranche van Asschers sectorplannen is € 150 miljoen euro beschikbaar. De ervaringen tot nu toe stemmen D66 niet hoopvol dat dit geld zinvol genoeg wordt besteed en daadwerkelijk extra banen oplevert.

Pechtold:

“Stel dat we € 100 miljoen beschikbaar maken voor de scholen en om het bouwen van energiezuinige woningen aantrekkelijker te maken, dan kunnen energie-slurpende, oude woningen gesloopt worden en nieuwe duurzame huizen gebouwd worden. Dat levert 7.000 banen op! Ook is het goed voor de portemonnee van mensen, omdat de energierekening lager zal zijn. Bovendien zijn we zo in de toekomst minder afhankelijk van de import van gas uit Rusland of het Midden-Oosten.”

Duurzaam bouwen kun je bijvoorbeeld aantrekkelijker maken door te investeren in duurzame bouw met een subsidie ter waarde van 15% van de bouw-btw.

Lege agenda kabinet

Al in het Energieakkoord werd becijferd dat investeringen in de bouw, vooral in woningisolatie, duizenden banen creëren. De Nationale Energieverkenning rekent voor dat er de komende vijf jaar 35.000 banen bijkomen door de energietransitie. Een belangrijk deel hiervan is regionale werkgelegenheid in krimpregio’s, bijvoorbeeld door de grootschalige aanpak in Groningen of Limburg.

Pechtold:

“Dit kabinet heeft een lege agenda voor de tweede periode. 600.000 werklozen zijn op zoek naar een échte baan. Wij helpen het kabinet graag aan goede ideeën om die mensen aan het werk te brengen.”