Detailhandel in Gelderland

De afgelopen dagen veel contacten en activiteiten naar aanleiding van mijn blogs over detailhandel in Gelderland. Op maandag 17 november sprak ik de binnenstadsmanagers van Zutphen, Remco Feith en Groenlo, Harald Bus. Ik kreeg veel reacties online die op deze weblog te lezen zijn. Dinsdag 25 november had ik een gesprek met Hubert Hendriks en Maarten Mulder van het Nijmeegs Huis voor de Binnenstad. Daarna gingen we in gesprek met Rob Burow en Arjan Moerman van MASC. MASC maakt veel applicaties voor detailhandelaars om de effectiviteit van sociale media te verhogen en de brug tussen winkel en internet te dichten. De dag werd afgesloten met een werkbezoek aan Hoogenboom Mode in Nijmegen. Ik ontkwam ternauwernood aan de aanschaf van een maatcolbert.

In gesprek met Hubert Hendriks en Maarten van Mulder, Nijmegen Huis van de Binnenstad

In gesprek met Hubert Hendriks en Maarten van Mulder, Nijmegen Huis van de Binnenstad

Op woensdag sprak ik Oedsen Boersma van Corio en Frank de Rijk, retailadviseur. Het ging bij alle gesprekken over de relatie tussen het afremmen van perifere detailhandel, het geven van impuls voor binnensteden op basis van detailhandelsvisies. Ook werd gepleit voor het versterken van het organisatievermogen van de detailhandel en het verbinden van detailhandel met innovatie o.a. in online instrumenten. Mijn blog over stedelijke ruilverkaveling was ook aanleiding om te spreken over financieel instrumentarium. De komende weken gaan de gesprekken door, om medio Januari een D66 Gelderland actieplan voor detailhandel en binnenstad te presenteren.

In de Commissie Ruimtelijke Ordening van de Provinciale Staten heb ik vanmiddag vragen aan gedeputeerde Meijers gesteld over het onderzoek naar de locatie Ressen, Nijmegen; en naar de Factory Outlet Centre Zevenaar.  Over de vestiging van Hornbach in Ressen wordt de ladder voor duurzaam ruimtegebruik ingezet in het onderzoek. De vraag of Hornbach niet beter in de bestaande stedelijke omgeving kan komen. Het onderzoek naar de FOC gaat vooral over de positionering van het centrum en et effect op de bestaande detailhandel tussen Arnhem en de Achterhoek.