Belemmert regelgeving uw plannen: meld het bij D66Gelderland!

Storende regelgeving in kaart

D66 wil dat iedereen via korte lijnen met de overheid kan communiceren. Inwoners van onze provincie moeten snel weten waar ze aan toe zijn. Een versnelde doorlooptijd van procedures via het ambtelijk apparaat, hoort bij de nieuwe bestuursstijl die D66 voor ogen staat. Waar burgerparticipatie stokt door regelgeving moet ingegrepen worden. Door een motie heeft D66 (met steun van SP en Groen Links) Gedeputeerde Staten opgeroepen om procedures te versnellen en belemmeringen weg te nemen.  Het provinciebestuur heeft toegezegd met een plan van aanpak te komen in december.

Burgerinitiatieven en Participatiemaatschappij

D66 denkt dat Gelderland al goed op weg is, maar het kan altijd beter, bij de provincie, maar ook bij de rijksoverheid. Burgers willen graag aan de slag, de Provincie wil helpen investeren, maar er zijn voldoende voorbeelden van situaties waar participatie stokt vanwege regelgeving vanuit het Rijk. Het kan gaan om initiatieven als energiecooperaties, stadslandbouw, woongroepen met gedeelde zorg.De fractie van D66 Gelderland wil daarom in beeld hebben wanneer Haagse regels de participatiemaatschappij in de weg zitten.

Meld je Top Tien Irritaties

D66 Gelderland heeft aan Gedeputeerde Staten gevraagd om dit uit te zoeken. Maar we willen ook graag aan de inwoners van Gelderland een oproep doen: we willen graag dat Gelderlanders hun Top Tien Irritaties melden daar waar het gaat om vastlopende plannen of burgerinitiatieven door regelgeving.

Meld je aan via de “Comments” mogelijkheid van deze site.