Verkiezingsprogramma D66: Stop met Franse staatsleningen: investeer in Gelderland.

Investeer een kwart van het Gelders vermogen (vermogen dat nu in staatsleningen wordt belegd) in een Gelderse groeiagenda om banen van nu te behouden en ondernemerschap en werkgelegenheid voor de toekomst te creëren. Dat stelt D66 in haar concept-verkiezingsprogramma voor. D66 kiest daarbij voor investeringen van € 1,2Miljard de komende 4 jaar in Gelderland. Dat is nodig want de groei is laag. D66 Lijsttrekker en Fractievoorzitter Michiel Scheffer: “Gelderland heeft het vermogen, letterlijk en figuurlijk, om die nieuwe groeiagenda mogelijk te maken. Gelderland heeft het talent en het ondernemerschap. Gelderlanders hebben ook de visie en de ideeën. Mensen zien dat zaken veranderen maar ondernemers krijgen bij banken nul op het rekest. In Den Haag blijft belastinghervormingen uit, waardoor er geen banen bijkomen. De energietransitie stokt in Gelderland omdat regelgeving Haagse burgerinitiatieven in de kiem smoort. Mensen in Gelderland willen aan de slag, dan is het de rol van de provincie om ze de ruimte te geven”.

Revolverende Fondsen

D66 stelt voor om dat te doen via revolverende fondsen.  “Het gaat dus niet over een lening voor het nieuwe busje van de nagelstudio. Het gaat bijvoorbeeld om de investering in de producent van vleesvervangers die een nieuwe machine wil aanschaffen om daarmee de Britse markt op te gaan. Daardoor kan de werkgelegenheid groeien van nu 14 naar 40 medewerkers. Hiermee creëren we echt werk”, aldus Scheffer. Met als positief effect dat de investering via deze revolverende fondsen terugkomen voor een volgende generatie investeringen. Hiermee gaat maatschappelijk nut en financieel rendement van de NUON-Gelden hand in hand. Op deze wijze is er de afgelopen vier jaar al 150 Miljoen al op initiatief van D66 ingezet. Die positieve ervaring bouwen we nu uit omdat gebleken is dat deze wijze zeer effectief werkt.

Voor 2015-2019 zet D66 in op het opschalen van investeringen via de opzet van een aantal revolverende fondsen.

-          Doorgroeiende MKB

-          Duurzame energie

-          Ruimtelijke transformatie van steden

Het kan daarmee gaan om participaties, marktconforme langlopende leningen met marktconforme rente of hypothecaire leningen met onderpand. D66 vindt het tijd dat het Gelders vermogen niet langer in bijvoorbeeld Franse staatsleningen wordt belegd. Dat kan beter regionaal worden ingezet om groei, werkgelegenheid en onderwijs in Gelderland te bevorderen.

Toelichting: Het concept programma is samengesteld door een onafhankelijke programmacommissie onder leiding van Walter van Ditmars (raadslid D66 Doesburg), Anne-Margreet van Putten (oud-raadslid en fractievoorzitter D66 Nijmegen) en Peter van Norden (steunfractielid D66 Gelderland). Het concept-verkiezingsprogramma, met aandacht voor onderwijs en cultuur, lastenverlichting en bestuurlijke transparantie, is op 2 november aan de leden van D66 gestuurd. Het is beschikbaar bij ondergetekenden. Het definitieve programma wordt door de leden op 13 december vastgesteld.

 

Voor meer informatie:

Michiel Scheffer, Lijsttrekker D66 Gelderland 0653-576950

Anne-Margreet van Putten, Vicevoorzitter Programmacommissie 0651-043316