Silicon Valley: meer banen, beter onderwijs en bestuur

Beste Democraten,

Gisteren hebben de gezamenlijke regionale dagbladen, waaronder de Gelderlander en de Stentor, een artikel gepubliceerd over buitenlandse reiskosten van provinciale bestuurders. De reis van D66 Gedeputeerde Annemieke Traag, naar Silicon Valley kreeg bijzondere aandacht vanwege het gemoeide bedrag. Als fractievoorzitter en lijsttrekker van D66 Gelderland wil ik daar graag een toelichting op geven.

D66 bedrijft politiek vanuit richtingwijzers zoals “denk en handel internationaal”. Voor een Provincie als Gelderland met twee top onderzoeksinstellingen en een sterk exporterend bedrijfsleven is dat van levensbelang. Omdat we op het gebied gezondheid, mobiliteit en energietransitie een ambitieuze innovatie-agenda hebben vinden we het terecht dat we leren van lessen opgedaan in regio’s die ons voor zijn. Silicon Valley is en blijft daarin een lichtend voorbeeld. Daarbij is het van belang dat kennisinstellingen zoals Radboud Universiteit, Radboud UMC, en HAN meegingen. Ook gingen er ondernemers mee en vertegenwoordigers van de topsectoren Food, Health en Energie/Milieutechnologie.     In totaal was het een groep van 20 personen, waaronder een provinciebestuurder en drie ambtenaren, die allen een eigen programma kregen.

Een reis is pas een succes als het iets oplevert. Die resultaten zijn er niet meteen. Een reis levert contacten op die in de periode daarna worden opgeleverd. Zo heeft dat geleid, volgens de Provincie Gelderland, tot een proefproject voor de inzet van onbestuurde Google-auto in Wageningen-Ede, tot mogelijke orders voor het Apeldoornse Roadled voor de levering van led-verlichting; promotie van de Summerschool van Radboud Universiteit; en samenwerking tussen HAN en bedrijven in energie en milieutechnologie. De reis heeft ook ervaringen opgeleverd voor het verder ontwikkelen van leningen voor innovatieve bedrijven, zoals tot uiting komt in het aantrekken van Rockstart (ondersteunt innovatieve starters) naar Nijmegen.

Een goede reis vraagt om een gedegen voorbereiding, met een programma gericht op de ambitie van elke deelnemer. In Europa kun je daar vaak de gastregio voor vragen maar in de VS is er geen Provincie “Silicon Valley” of een Kamer van Koophandel die dat als kerntaak heeft. Je moet het zelf doen. Gelderland heeft geen ambtenaren met kennis en een netwerk in California. Daarom is er een goed ingevoerd bureau gevraagd een programma voor te bereiden en te begeleiden. Dat is inderdaad 20 dagen voorbereiding en 6 dagen begeleiding en ondersteuning ter plekke. Dat verklaart een groot deel van de kosten, namelijk 26.000 Euro. Daarnaast moet je gedurende 5 dagen vervoer voor 20 mensen verzorgen (dus met chauffeur), zalen voor lezingen en sprekers (Amerikanen doen niets voor niets). De reis zelf was sober: economy class vliegen en een middenklasse model in Palo Alto.

Ik hoop dat ik met deze informatie jullie van dienst ben geweest. Ik heb er het vertrouwen in dat de reis naar Silicon Valley bij zal dragen aan meer banen, beter onderwijs en een beter bestuur in Gelderland.

Michiel Scheffer, Fractievoorzitter en Lijsttrekker D66