Islamiseringsdebat PVV

Het begint al met de website “vertrouwd u deze site”, toen ik het rapport van de PVV wilde downloaden. Welnu dat vertrouw ik niet, maar ik had geen keus. Het vertrouwen werd er niet beter op toen ik het taalgebruik tot mij nam. Vreemde zinsbouw, inconsistent samentrekken van woorden (terug houdend, planschadevergoeding of juist planschade vergoeding) en gebruik van voorzetsels. Aangezien het juiste gebruik van voorvoegsels een onderdeel is van het inburgeringsexamen zou de PVV zonder meer gezakt zijn. Als de PVV de Nederlandse cultuur hoog moet houden is het in slechte handen.

Maar erger is de inhoud. Om te beginnen staan er onjuistheden in. Ik wil er twee met name noemen.Van het Arnhemse D66 raadslid Ibrahim Guven staat dat hij lid van het bestuur van de ISN Moskee in Arnhem is. Op het moment van publiceren van het rapport was die informatie verouderd. Guven is na zijn verkiezing tot raadslid afgetreden uit het bestuur. We hebben bij het bespreken van het agendaverzoek in de Commissie AFW aan de PVV gevraagd om hoor en wederhoor toe te passen. Die zorgvuldigheid ten aanzien van personen wil de PVV niet toepassen.

Wat dan rest is een rapport met losse feiten die de stelling van een sluipende islamisering richting kalifaat niet onderbouwen. Zo zijn er voor 7 Ton (gemeentelijke) subsidies in kaart gebracht. Het rapport maakt niet duidelijk wat de ondersteuning aan afdelingen van vluchtelingenwerk Nederland te maken heeft met Islamisering. Haal die bedrage er af en je houdt nog geen 500.000 Euro over. Welke dreiging uitgaat van het subsidiƫren van marrokaanse vrouwengroepen is ook onduidelijk. Het lijkt dat subsidies vooral integratie bevorderen.

De feiten worden ook niet in context geplaatst. Een half miljoen subsidie op een totaal subsidievolume van 1 Miljard Euro in Gelderland (dus 0,05%) is geen zorgwekkend bedrag. Er zijn 13 raadsleden met banden met moskeeen (wat overigens mag), maar 80% van de raadsleden van D66 die van oorsprong uit een Islamitisch land komen hebben geen banden met een moskee of islamitische organisatie. Er zou wel een sprake zijn van een gestage secularisering van de Islam. Wellicht is de “islamisering” niet meer dan een achterhoedegevecht, of juist een zoeken naar geborgenheid ten opzichte van de verbale grofheid van de PVV.

De PVV heeft al twee keer eerder een “onderzoek” gedaan. Maar de bewering dat de Islamisering gestaag en in rap tempo toeneemt wordt niet gestaafd door feiten in het rapport of van een tabel met de ontwikkelingen van 2011 tot 2014. Is de subsidiestroom toegenomen, zijn er meer moskeeĆ«n en islamitische organisaties, is de kerkgang toegenomen en is er sprake van een massale bekeringen. Daar maakt het rapport geen gewag van. Er wordt nog de zorg uitgesproken dat 48 moskee winkeltjes met ene omzet van elk maximaal 68000 Euro de buurtsuper van Henk en Ingrid concurrentie aan doen. Deze omzet van tezamen minder dan 3 Mln Euro is vr van de omvang van een weidewinkel in voedingsmiddelen waar de PVV geen bezwaar tegen heeft.

Er is veel fantasie nodig (en die heeft de PVV) en grondiger onderzoek nodig (en die heeft de PVV niet) om aannemelijk te maken dat een geloofsovertuiguing met minder dan 5% aanhang in Nederland middels de verkoop van couscous en halva, de sharia en het kalifaat in ons land gaat invoeren. De koppeling tussen geloofsbeleving in eigen kring en de geweldadige djihad in het Midden-Oosten is suggestief en gevaarlijk en daarin discriminerend. Zoals de SGP ook terecht aangaf, doet het geen recht aan onze rechtstaat die tegen een stootje kan. Overigens is de zorg voor de brandveiligheid van moskee, in het PVV rapport symapthiek, dat zou wellicht een subsidie waard zijn.